Art

You Are Here: Home / Archives / Category / Art

ചിത്രകലയിൽ സാധ്യതകൾ മാത്രം
രാജേഷ് ചിറപ്പാട്/ റെമീസ് രാജയ്

Categories:

രാജേഷ് ചിറപ്പാട് ചിത്രകാരൻ മാത്രമല്ല. എഴുത്തുകാരൻ, ഗ്രന്ഥകാരൻ, നിരൂപകൻ, കോളമിസ്റ്റ്, എഡിറ്റർ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലൊക്ക പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. കോവിഡ് കാലം അദ്ദേഹത്തിന് വരയുടെയും വർണങ്ങളുടെയും കാലമാണ്. രാജേഷ് ചിറപ്പാടിന്റെ പ്രത്യേക അഭിമുഖം.

 • രാജേഷ് ചിറപ്പാട് അറിയപ്പെടുന്നത് എഴുത്തുകാരൻ, എഡിറ്റർ, പരിഭാഷകൻ എന്ന നിലയിലൊക്കെയാണ്. മികച്ച ചിത്രകാരൻ കൂടിയാണ് താങ്കൾ. ഒരു പ്രതിഭ എന്ന നിലയിൽ താങ്കൾ സ്വയം എങ്ങനെയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുക

നല്ലൊരു ചോദ്യമാണിത്. ഒരാൾക്കു വ്യത്യസ്തമായ പ്രതിഭകൾ ഉണ്ടാവുക എന്നതു പുതിയൊരു കാര്യമല്ല. കവിത എഴുതുന്ന ഒരാൾക്ക് നോവലും ചെറുകഥയും സാധ്യമായേക്കാം. അവർ ചിലപ്പോൾ ചിത്രകാരന്മാരോ ചിത്രകാരികളോ ആയേക്കാം. പക്ഷേ, അവരുടെ പ്രതിഭയിൽ ഒന്നുമാത്രമായിരിക്കാം കൂടുതൽ തെളിഞ്ഞുകാണുന്നത് എന്നു മാത്രം. ലോക പ്രശസ്ത്രരായ പല ചിത്രകാരന്മാരും നല്ല എഴുത്തുകാർ കൂടിയായിരുന്നു. ഡാവിഞ്ചിയെ നോക്കൂ അദ്ദേഹം ഒരു ബഹുൂമുഖ പ്രതിഭയായിരുന്നതായി നമുക്കറിയാം. സാൽവദോർ ദാലി എന്ന എക്കാലത്തെയും മികച്ച ചിത്രകാരൻ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുകയും ലൂയിബുനുവലിനൊപ്പം തിരക്കഥകളിലും ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലോർക്കയെപ്പോലുള്ള കവികളുമായി ആഴത്തിലുള്ള ചങ്ങാത്തം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. മലയാളത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഒ.വി. വിജയൻ, മലയാറ്റൂർ, എം.വി. ദേവൻ എന്നിവരൊക്കെ എഴുത്തുകാരും ചിത്രകാരന്മാരുമായിരുന്നു. കമലസുരയ്യയെയും ഓർത്തുപോകുന്നു. എന്റെ കാര്യത്തിൽ എഴുത്തുപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ചിത്രകലയും. ചിത്രകാരനായ എഴുത്തുകാരൻ എന്നാവും ഞാൻ സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുക.

 • സ്വതസിദ്ധമായ കഴിവും ചിത്രകലാ വിദ്യാഭ്യാസവും തമ്മിൽ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു

ഞാൻ ചിത്രകല ശാസ്ത്രീയമായി അഭ്യസിച്ച ഒരാളാണ്. അത്തരമൊരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്കു നാം പോകുന്നത് ചിത്രം വരയ്ക്കാനുള്ള നൈസർഗികമായ ഒരു കഴിവു നമുക്കുണ്ട് എന്ന ബോധ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അഭിരുചികളെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ മനസിലാക്കുവാനും ഇത്തരം പരിശീലനങ്ങൾ ഉപകരിക്കും. എന്നാൽ ഇതൊന്നുമില്ലാതെ മികച്ച ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്ന എത്രയോ കലാകരന്മാരും കലാകാരികളും നമുക്കുണ്ട്.

 • ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ കാലത്ത് ചിത്രകല അതിലേക്കു മാറിയിട്ടുണ്ട്. ക്യാൻവാസുകളിൽ നിന്ന് ഗ്രാഫിക് ടാബുകളിലേക്ക് ലോകം മാറി. ഈ മാറ്റത്തോടു പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോ

കലയും സാങ്കേതികവിദ്യയും ശത്രുക്കളല്ല എന്നാണ് എന്റെ പക്ഷം. പ്രത്യേകിച്ച് കാഴ്ചയുടെ കലയ്ക്കു സാങ്കേതികവിദ്യ പരമപ്രധാനമാണ്. സിനിമ അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ്. ഇത്തരം മാറ്റങ്ങളിൽ ഏറെ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരാളാണു ഞാൻ. യാഥാസ്ഥിതികമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും ഇക്കാര്യത്തിൽ എനിക്കില്ല. പക്ഷേ, ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യയോടു പിണങ്ങിനിൽക്കുന്ന നിരവധി കലാകാരന്മാരുണ്ട് എന്നതു വാസ്തവമാണ്. ഞാൻ എന്റെ ചിത്രങ്ങളിൽ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ കൂടുതലായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. നാളെ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കില്ല എന്നൊരു പിടിവാശിയും ഇക്കാര്യത്തിലില്ല.

 • ചിറപ്പാടിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയം സംസാരിക്കുന്നെണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും

തീർച്ചയും എന്റെ ചിത്രങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്. പക്ഷേ, ദൈനംദിനം ഉണ്ടാവുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്‌നങ്ങളോട് ഉപരിപ്ലവമായി പ്രതികരിക്കുന്ന ചിത്രരചനാരീതിയോട് എനിക്ക് ഒട്ടും ബഹുമാനമില്ല. പക്ഷേ, മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും അവർ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹവും അതിന്റെ സംഘർഷങ്ങളും ഒക്കെ ചിത്രകലയ്ക്ക് വിഷയമാകാറുണ്ട്. ഒപ്പം സൗന്ദര്യത്തിനുകൂടി പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കാൻ എനിക്കെന്തോ തോന്നിപ്പോകുന്നു.

 • മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ ആനുകാലികങ്ങളിൽ താങ്കൾ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നു. മറ്റൊരാളുടെ കൃതിക്കുവേണ്ടി ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നതാണോ സ്വന്തമായ ആശയത്തിൽ വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണോ എളുപ്പമായി തോന്നിയിട്ടുള്ളത്
subscribe

വരി തെറ്റാത്ത വരകൾ
വിനായക് നിർമൽ

Categories:

സുനിൽ ജോസ് സി.എം.ഐ അധ്യാപകനും ചിത്രകാരനും ശ്രദ്ധേയനായ യുവകവിയുമാണ്. ആശയപ്രകാശനത്തിന്റെയും ആത്മപ്രകാശനത്തിന്റെയും മാധ്യമങ്ങളാണ് സുനിൽ ജോസിന് കലാജീവിതം

സാമൂഹ്യജീവിയായി ജീവിക്കുമ്പോഴും ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ അവസ്ഥകളിൽ ഒറ്റയ്ക്കായി പോകുന്ന മനുഷ്യാവസ്ഥകൾ സുനിൽ അനേകം ചിത്രങ്ങൾക്കു വിഷയമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്

ഭൂരിപക്ഷം ചെറുപ്പക്കാരുടെയും സാധാരണ വഴികളിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി മുതിർന്നതിനു ശേഷം സന്യാസത്തിലേക്കു ചേക്കേറിയപ്പോഴും സുനിൽ ജോസിനെ വര വിട്ടുപോയില്ല

യഥാതഥമായ ചിത്രീകരണങ്ങളോടു പൊതുവെ ഈ ചിത്രകാരന് ആഭിമുഖ്യം കുറവാണ്. ഫോട്ടോഗ്രഫി വികസിച്ചുകഴിഞ്ഞ ഇക്കാലത്ത് അത്തരം ചിത്രീകരണങ്ങളുടെ പ്രസക്തി ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു

വരയും വരിയും ഒരുമിച്ചുകൂട്ടുചേർന്നു നടക്കുന്ന ജീവിതമാണ് സുനിൽ ജോസ് സി.എം.ഐയുടേത്. ഒരു പകുതി പ്രജ്ഞയിൽ നിഴലും നിലാവും മറുപകുതി പ്രജ്ഞയിൽ കരിപൂശിയ വാവും എന്ന് ചങ്ങമ്പുഴ പാടിയതുപോലെ സുനിൽ ജോസിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പാതിയിൽ കവിതയും മറുപാതിയിൽ ചിത്രരചനയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇതിൽ ഏതിനോടാണു കൂടുതലിഷ്ടം എന്നു ചോദിച്ചാൽ രണ്ടും ഒരുപോലെയെന്നേ അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി പറയാനുള്ളൂ. കാരണം രണ്ടും ഓരോതരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആശയപ്രകാശനത്തിന്റെയും ആത്മപ്രകാശനത്തിന്റെയും മാധ്യമങ്ങളാണ്.

നന്നേ ചെറുപ്പം മുതൽക്കേ വരച്ചുതുടങ്ങിയിരുന്നു സുനിൽ. ഭൂരിപക്ഷം കുട്ടികളെയും പോലെ ദൈവത്തിന്റെയും പ്രകൃതിയുടെയുമൊക്കെ ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു അവയിൽ പലതും. എന്നാൽ, ആ വരകളിൽ ഭാവിയിലെ ഒരു ചിത്രകാരൻ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടെന്നും തന്റെ വഴി വരയുടേതായിരിക്കുമെന്നും അന്ന് സുനിൽ കരുതിയിരുന്നതേയില്ല. പക്ഷേ, വരയിലേക്കു വഴിതിരിയാനും വഴിയായി വര കണ്ടെത്താനുമായിരുന്നു സുനിലിന്റെ നിയോഗം. അതിനു നിമിത്തമായതാവട്ടെ മറ്റു പല കലാകാരന്മാരെയും പോലെ സ്‌കൂൾ തന്നെയായിരുന്നു.

അന്നു ചിത്രരചനമത്സരങ്ങളിലെല്ലാം പതിവായി പങ്കെടുത്തിരുന്നത് സുനിലിന്റെ ക്ലാസിലെ മറ്റൊരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു. ചിത്രകാരൻ എന്നു പരക്കെ അവനു മേൽവിലാസം പതിയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പതിവുപോലെ സബ് ജില്ല കലോത്സവത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതും ആ കുട്ടി തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണു തനിക്കും മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന അടക്കിവച്ച മോഹം ആ നാലാം ക്ലാസുകാരൻ അധ്യാപകനോടു പങ്കുവച്ചത്. രണ്ടുപേരിൽ ആരെ സബ്ജില്ലയിലേക്ക് അയ്ക്കും എന്ന വിഷമസന്ധി ഉടലെടുത്തതോടെ രണ്ടുപേർക്കു മാത്രമായി ഒരു ചിത്രരചനാ മത്സരം നടത്താമെന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ, സുനിലിനും മറ്റേക്കുട്ടിക്കുമായി സ്‌കൂൾ ലെവലിൽ മത്സരം നടത്തി. അതുവരെയുള്ള പാരമ്പര്യത്തെ തിരുത്തിയെഴുതികൊണ്ട് സുനിലിനെയാണ് സബ്ജില്ലാ കലോത്സവത്തിനായി സ്‌കൂളിൽ നിന്ന് അയച്ചത്. അവിടെ നിന്ന് ജില്ലാതലത്തിലേക്കും സുനിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. അതോടെ ഒളിച്ചുവച്ചിരുന്ന നിധി പുറത്തെടുത്തവനെപോലെ സ്‌കൂളിൽ സുനിൽ ചിത്രകാരൻ എന്ന നിലയിൽ പ്രസിദ്ധനാകുകയായിരുന്നു. വരയുടെ ഒഴുക്ക് അവിടം മുതൽ ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു.

അവധി ദിനങ്ങളിലും സമയം കിട്ടുമ്പോഴുമെല്ലാം സുനിൽ വരകൾ കൊണ്ട്, നിറങ്ങൾ കൊണ്ടു കടലാസുകൾ നിറച്ചു.

subscribe

ഒരു ഫോട്ടോഗ്രഫറുടെ സഞ്ചാരങ്ങൾ
Girish Ambadi

Categories:

തലയെടുപ്പുള്ള കൊമ്പന്റെ തുമ്പിക്കൈയിൽ ചേർന്നുനിന്ന്, കൊമ്പുകളിൽ പിടിച്ച് ഒരു സുന്ദരി! സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായ ഒരു ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിനെക്കുറിച്ചാണു പറയുന്നത്. നടി അപ്‌സരയാണ് ആനക്കൊരുമ്മ എന്നുപേരിട്ട ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിലെ സുന്ദരി. ദൂരെ നിന്നുപോലും ഭയത്തോടെ കാണുന്ന ആനയ്‌ക്കൊപ്പം ഫോട്ടോക്ക് പോസ് ചെയ്ത അപ്‌സരയെയും ഫോട്ടോഗ്രാഫറെയും തേടി അഭിനന്ദന പ്രവാഹമാണ് എത്തിയത്. അൽപ്പം കൈവിട്ട കളിയായിപ്പോയി എന്നു പറഞ്ഞവരും കുറവല്ല. എന്തായാലും സംഗതി ക്ലിക്കായി!
സാഹസികമായ ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ഫാഷൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഗിരിഷ് അമ്പാടി. തിരുവനന്തപുരം, കാട്ടാക്കട സ്വദേശിയായ ഗിരിഷ് വ്യത്യസ്തമായ ഫോട്ടോ ഷൂട്ടുകളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനാണ്.

 • ആനയും മോഡലും ഒരു ഫ്രെയിമിൽ!

മനുഷ്യരെയും മൃഗങ്ങളെയും വെവ്വേറെ ക്യാമറയിൽ പകർത്തുന്നത് എളുപ്പമാണ്. എന്നാൽ, മനുഷ്യരെയും മൃഗങ്ങളെയും ഒരേ ഫ്രെയിമിൽ കൊണ്ടുവരിക നിസാരമല്ല. അതും ആനയെ മോഡലാക്കി ഇത്രയും ക്ലോസ് ആയി ചിത്രീകരിക്കുക! മുമ്പും ആനകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഫോട്ടോഷൂട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായി ചിത്രീകരിക്കാം എന്നു ചിന്തിച്ചു. അപ്‌സരയുമായി സംസാരിച്ച് പ്രോജക്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തു. എങ്കിലും ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു; പേടിയും. എന്നാൽ, ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എല്ലാം നന്നായി വന്നു.

മണിക്കൂറുകളോളം ആനയോടൊപ്പം വ്യത്യസ്ത വേഷങ്ങളിൽ, വിവിധ ഭാവങ്ങളിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുക ശ്രമകരവും ഒപ്പം റിസ്‌കുമാണ്. കളിക്കൂട്ടുകാരനെ പോലെ ആനയോടൊപ്പം ഇത്രയും ചേർന്നിടപഴകി ഫോട്ടോയെടുക്കുക ഏറെ സാഹസികമാണ്. എങ്കിലും റിസ്‌ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. അപ്‌സരയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം അമ്പരപ്പും പേടിയും ഒക്കെ തോന്നിയെങ്കിലും അപ്‌സര ഷൂട്ടിനു സമ്മതം മൂളി.

കൊല്ലം കാവേരി ആനത്താവളത്തിലെ ഏറ്റവും ഇണക്കമുള്ള അനന്തപദ്മനാഭനെയാണ് മോഡലായി തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ലൊക്കേഷനിൽ എത്തി ക്യാമറ സെറ്റ് ചെയ്തു. ആനയുമായി ചങ്ങാത്തം കൂടാൻ ഇഷ്ട ഭക്ഷണമൊക്കെ നൽകി. ശാന്തനായാണ് അനന്തപദ്മനാഭൻ നിന്നതെങ്കിലും പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും വെള്ളത്തിൽ നിന്നാൽ ആന ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ കുസൃതികൾ കാട്ടാനുള്ള സാധ്യതയും ഏറെയാണ്. ചങ്കിടിപ്പോടെയാണ് ഓരോ ഫോട്ടോയും എടുത്തത്. പക്ഷേ, തുടക്കത്തിലെ പേടിയൊക്കെ മാറി അപ്‌സര കൂളായി. അനന്തപദ്മനാഭനും വികൃതിയൊന്നും കാട്ടാതെ നിന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഫോട്ടോഷൂട്ട് സ്മൂത്തായി നടന്നത്. ആനത്താവളത്തിലെ ഷാജിയേട്ടനും പാപ്പാന്മാരും ഞങ്ങളോട് പൂർണമായും സഹകരിച്ചു.
ഫോട്ടോഷൂട്ടിനുശേഷം ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോൾ അത്ഭുതം തോന്നി. ഫോട്ടോകൾ വിചാരിച്ചതിലും ഗംഭീരമായി. എത്ര കൂളായിട്ടാണ് അപ്‌സര ഫോട്ടോക്ക് പോസ് ചെയ്തത്. അപ്‌സരയെപ്പോലെ ഒരു മോഡലിനെ കിട്ടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, ഇത്തരം ഒരു ഫോട്ടോഷൂട്ട് ഒരിക്കലും സാധ്യമാകുമായിരുന്നില്ല. ഫോട്ടോ വൈറലായതോടെ ഞങ്ങളുടെ എഫർട്ടിനു ഫലമുണ്ടായി. എല്ലാം ദൈവാനുഗ്രഹം!

 • റസൂലിന്റെ കമന്റ്

ഓസ്‌കാർ ജേതാവ് റസൂൽ പൂക്കുട്ടിയുടെ ചിത്രം പകർത്തിയത് മറക്കാനാവില്ല. ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനായി കുറച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കാനാണ് എത്തിയത്. എന്നാൽ, എടുത്ത ഫോട്ടോകൾ കണ്ടതോടെ റസൂൽ സാറിനു ആവേശമായി. റസൂൽ സാർ സൗണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ചിത്രം താക്കോലിന്റെ സംവിധായകനും സുഹൃത്തുമായ കിരൺ പ്രഭാകരനും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. സ്വന്തം ഫോട്ടോ കാമറയുടെ മോണിറ്ററിൽ കണ്ട് ഗംഭീരമായിട്ടുന്നെന്നും കിരൺ സാറിനോട് എന്നെ നായകനാക്കി സിനിമയെടുക്കൂ എന്നൊരു കമന്റും അദ്ദേഹം നടത്തി. ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിലുടനീളം തമാശകളും സ്വന്തം ഫോട്ടോകളെപ്പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളുമായി അദ്ദേഹം നിറഞ്ഞുനിന്നു. സെലിബ്രിറ്റി സ്റ്റാറ്റസൊന്നും പ്രകടിപ്പിക്കാതെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം ശരിക്കും അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. വൈകുന്നേരം മുംബയിലേക്കു മടങ്ങേണ്ടിയിരുന്നെങ്കിലും മണിക്കൂറുകളോളം അദ്ദേഹം ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിനായി സമയം മാറ്റിവച്ചു. മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവമാണിത്.

 • കരിയറിലെ വഴിത്തിരിവ്

വളരെ അവിചാരിതമായാണ് ഞാൻ നടിയും നർത്തകിയുമായ ആശാ ശരത്തിനെ പരിചയപ്പെട്ടത്. ഞാൻ എടുത്ത ഫോട്ടോകൾ ആശച്ചേച്ചിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അങ്ങനെയാണ് ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തത്. അതിനായി മാത്രം ആശച്ചേച്ചി ഗൾഫിൽ നിന്നു നാട്ടിലെത്തി. ആശചേച്ചിക്ക് ഫോട്ടോഗ്രഫിയോട് ഏറെ താത്പര്യമുണ്ട്. ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിനായി എത്ര നേരം ചെലവഴിക്കാനും മടിയില്ല. ആശച്ചേച്ചിയുടെ ഫോട്ടോ ഷൂട്ടാണ് എന്റെ കരിയറിലെ വഴിത്തിരിവുകളിലൊന്ന്. ഏറെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ ലഭിച്ചെന്നു മാത്രമല്ല, ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇന്നും ഞാൻ മനസിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഷൂട്ടുകളിലൊന്നാണിത്. നമ്മളെ ഏറെ കംഫർട്ടബിളാക്കി നിർത്തും എന്നതാണ് ആശച്ചേച്ചിക്കൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകത.

subscribe

കാനായി കുഞ്ഞിരാമൻ കലയും ജീവിതവും
-കാനായി കുഞ്ഞിരാമൻ / മിനി ഗോപിനാഥ്

Categories:

കാനായി കുഞ്ഞിരാമൻ, കല കൊണ്ടു മനഃപരിവർത്തനം എന്ന തന്റെ ലക്ഷ്യം സഫലമായതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ്. ആരാധകരേറെയുള്ള ‘മലമ്പുഴ യക്ഷി’ യുടെ അൻപതാം പിറന്നാൾ ആഘോഷങ്ങളാണ് ഇതിനേറ്റവും വലിയ തെളിവെന്നും അദ്ദേഹം. സ്ത്രീയുടെ ആകർഷണീയത പുരുഷനില്ല. ഒരു സുന്ദരിയെ കാണുമ്പോൾ തന്നിലെ കലാകാരനുണരുകയും എത്ര മനോഹരമായി അതു നിർമിക്കാനാകും എന്ന ചിന്ത അനുനിമിഷം വളർന്നു തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും. പ്രകൃതി നിയമമായ ലൈംഗീകത കുറ്റമല്ല, സന്താനോത്പാദനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ഭൂമി മാതാവിന്റെ യോനിയിലൂടെ കടന്നുവന്നവയാണു കാണുന്നതൊക്കെയും. സ്‌ത്രൈണത വികാരമുളവാക്കും. നഗ്‌നതയുടെ പരസ്യമായ ആസ്വാദനത്തിലൂടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നടക്കുന്നതു ബോധവത്ക്കരണമാണ്. ഗുരുത്വാകർഷണകേന്ദ്രത്തിലേക്കു സകലതും പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ എല്ലാ വക്രതകളുമുള്ള സ്ത്രീയെ അതിജീവിച്ച ആദ്യത്തെ ആദമാകണം പുരുഷൻ, എന്നാണ് കനായിയുടെ അഭിപ്രായം. കാനായിയുമായുള്ള പ്രത്യേക അഭിമുഖം.

 • ബാല്യവും മണ്ണിൽ കുഴച്ചുണ്ടാക്കിയ ശിൽപ്പങ്ങളും

എൺപതുവയസു കഴിഞ്ഞിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നിഷ്‌കളങ്കതയോടെയും യുവാവിന്റെ ചുറുചുറുക്കോടെയും ശിൽപ്പത്തൊഴിലാളിയായി ജീവിക്കുന്നതിനു പിന്നിലെ കാരണം കാലം പകർന്നുതന്ന കരുത്താണ്. കാസർഗോഡുള്ള ചെറുവത്തൂർ ഗ്രാമത്തിലെ കുട്ടമത്ത് രാമന്റെയും മാധവിയുടെയും മൂത്ത പുത്രനായി ജനനം. കുട്ടിക്കാലത്തു ചുവരിലെഴുതിയ ചിത്രങ്ങൾ അച്ഛന്റെ കോപവും അമ്മയുടെ വാത്സല്യവും ഒരേ സമയം ഏറ്റ് വാങ്ങി. അച്ഛൻ തന്നെ സ്‌നേഹിക്കാതെ ഏകപക്ഷീയമായി നന്നാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അച്ഛനോടു പൊരുത്തപ്പെടാനാവാതെ അമ്മ തറവാട്ടിലേക്കു മടങ്ങി. മകനെ കാണാനുള്ള അവകാശവും നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു. അച്ഛന്റെ രണ്ടാം വിവാഹത്തോടെ ബാല്യം ദുരിത പൂർണമായിത്തീർന്നു. പാടത്തും പറമ്പിലും കൂലിക്കാരനായി പണിയെടുത്തു. അക്കാലത്തെ തൊഴിലാളികളായ മാറു മറയ്ക്കാത്ത സ്ത്രീകളുടെ അർദ്ധനഗ്‌നശിൽപ്പങ്ങളുൾപ്പെടെ പല രൂപങ്ങളും ചെളിമണ്ണിൽ കുഴച്ചുണ്ടാക്കി. അവരതാസ്വദിക്കുകയും അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു.

നീലേശ്വരം രാജാസ്‌കൂളിലെ പഠനകാലത്തു ചിത്രകലാധ്യാപകനായ കൃഷ്ണക്കുട്ടൻമാഷാണ് എന്നിലെ കലാകാരനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത്. അമ്മാവനായ കുഞ്ഞപ്പുമാഷും പിന്തുണയേകി. സംഗീതം, ചിത്രകല തുടങ്ങിയവയുടെ മത്സരങ്ങളിൽ നിരവധി സമ്മാനങ്ങളും നേടി. ലക്ഷ്യബോധം കലയും വായന ഇഷ്ട തോഴനുമായി. സംശയ നിവാരണങ്ങൾക്കു് പുസ്തകങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുക എന്നത് എക്കാലത്തെയും ശീലമായി.

 • നെഹ്‌റുവിന്റെ ചിത്രം

1956-ൽ നെഹ്‌റുവിന്റെ പൂർണകായ ചിത്രം ടെയ്‌ലേഴ്‌സ് യൂണിയന്റെ കണ്ണൂരിൽ നടന്ന ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിനു വേണ്ടി വരച്ചു. ആവശ്യം കഴിഞ്ഞു ജൗളിക്കടയുടെ മുന്നിൽ ഇതു പ്രദർശിപ്പിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു എറണാകുളത്തു നടന്ന കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം മറ്റൊരു യോഗത്തിനു വേണ്ടി മംഗലാപുരത്തേക്കു പോകുന്ന വേളയിൽ കൽക്കരി വണ്ടി വെള്ളമെടുക്കാൻ ചെറുവത്തൂരിൽ നിർത്തി. തന്റെ ചിത്രം കണ്ടതും നെഹ്‌റു അതിനരുകിലെത്തി ആസ്വദിച്ചു. പത്രങ്ങളിലെല്ലാം ഇതു വലിയ വാർത്തയായി. പക്ഷേ, തല തിരിഞ്ഞവൻ കലാകാരൻ എന്ന അച്ഛന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിനു യാതൊരു ചലനവും സൃഷ്ടിക്കാനായില്ല.

 • ഉപരിപഠനവും

പത്താം ക്ലാസ് ജയിച്ചതും അമ്മാവന്റെ സുഹൃത്തിനൊപ്പം ശാന്തിനികേതനിൽ പഠിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹത്താൽ നാടു വിടാൻ തീരുമാനിച്ചു. അച്ഛൻ ചില്ലിക്കാശു പോലും നൽകിയില്ല. അമ്മയോടു യാത്ര ചോദിച്ചപ്പോൾ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കണ്ണീരോടെ പറഞ്ഞത്, എവിടെയായാലും ആരോഗ്യം സൂക്ഷിക്കണമെന്നും ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കരുതെന്നുമായിരുന്നു. തന്റെ ദൗർബല്യമായ അമ്മയുടെ വാക്കുകൾ പാലിക്കുന്നതിലൂടെ ധീരനായ കലാകാരൻ എന്ന വിശേഷണം നിലനിർത്തുന്നു.
മദ്രാസിലെ സ്‌കൂൾ ഓഫ് ആർട്‌സിൽ, ശിൽപ്പകല ഐശ്ചിക വിഷയമായെടുത്തു പഠനം തുടങ്ങി. ചിത്രകാരനായ റോയി ചൗധരിയായിരുന്നു പ്രിൻസിപ്പൽ. കെ.സി.എസ്. പണിക്കർ കരുത്തും തണലും പകർന്നു. പ്രൊഫ എസ്. ധനപാൽ ശിൽപ്പകലയിലെ ഗുരുവായിരുന്നു. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിക്കാൻ കോളേജ് ക്യാന്റീനിൽ പണിയെടുക്കുകയും അവിടെ താമസിക്കുകയും ചെയ്തു. വലിയ മുടിത്തെയ്യവും തിറയുമാണു പഠന കാലത്തു വലിയ ശിൽപ്പങ്ങൾ നിർമിക്കാനുള്ള പ്രചോദനമായത്. തകര ശിൽപ്പനിർമാണരംഗത്തു തുടക്കക്കാരനാകാൻ കഴിഞ്ഞു. വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കെ സ്വന്തമായ ശൈലിയിലൂടെ വ്യത്യസ്തനാകാൻ ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു.

subscribe

ചിത്രകലയും ആത്മാന്വേഷണങ്ങളും
-ഡോ. സുനിൽ ജോസ്

Categories:

അത്ഭുതങ്ങളുടെ ആകാശവും അനുഭൂതികളുടെ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളും ആത്മവിസ്മൃതിയുടെ കടലും ഒരേ ക്യാൻവാസിൽ വിരിയുന്ന വിസ്മയമാണ് ഫാ. റോയി തോട്ടം എസ്.ജെയുടെ ചിത്രങ്ങൾ. ക്യാൻവാസിനെ തന്റെ വേദപുസ്തകമാക്കി അതിൽ സമത്വത്തിന്റെയും സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും പുതിയലോകങ്ങൾ വരച്ചുചേർക്കുന്ന ഈ പുരോഹിതൻ ക്രൈസ്തവ ഭാരതീയ തത്വദർശനങ്ങളെ ചിത്രങ്ങളിൽ സമന്വയിക്കുന്നു. പീഡിതർക്കും നിന്ദിതർക്കും സമത്വത്തിന്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഈ പുരോഹിതൻ വർണങ്ങളിൽ മുക്കിയ ബ്രഷും കൈയിലെടുക്കുന്നു. ക്യാൻവാസിൽ മനുഷ്യമനസിലേക്കുള്ള പോരാട്ടങ്ങളെ തനിമയോടെ ആവിഷ്‌ക്കരിക്കുന്നു.

മരംകയറിയും മലകളിലും പാറക്കെട്ടുകളിലും പ്രകൃതിയോടിണങ്ങി സമയം ചെലവിടുകയും ചെയ്ത ഒരുകുട്ടിക്കാലം മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി തോട്ടത്തിൽ കുടുംബാംഗമായ റോയിയച്ചനിലെ ചിത്രകാരനെ ഉണർത്തിയെടുത്തത്. ജസൂട്ട് സൊസൈറ്റിയിൽ ചേർന്നപ്പോഴാണ് ആറു വയസ് മുതൽ താൻ ചെയ്യുന്ന കലാപ്രവർത്തനത്തിനു പുതിയ മാനങ്ങളും പ്രോത്സാഹനങ്ങളും ലഭിച്ചുതുടങ്ങിയത്. പുരോഹിതനായശേഷം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കലാപഠനത്തിനായി പോയത് പാശ്ചാത്യകലാസങ്കേതങ്ങളെക്കുറിച്ചു കൂടുതൽ അറിയാൻ ഇടയാക്കി. അതു ചിത്രകലയെ ഒരു ഹോബിയായല്ല മറിച്ച് മനുഷ്യനു വേണ്ടിയുള്ള വലിയ കലാപ്രവർത്തനമായി തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിച്ചു. അതോടെ കല റോയിയച്ചന് പ്രേഷിതവൃത്തിയും ജീവിതനിയോഗവുമായിമാറി.

”എന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ആന്തരികലോകത്തെയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് കലാജീവിതം ഒരു ആന്തരികയാത്രയാണ്. ഓരോ കലാപ്രക്രിയയും പുറപ്പാടും പീഡാസഹനവും ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പുമാണ്” എന്നാണ് റോയിച്ചൻ തന്റെ കലാജീവിതത്തെ വിലയിരുത്തുന്നത്. ‘ഈശാവാസ്യമിദം സർവം യത്കിഞ്ചിത് ജഗത്വം ജഗത്’- ഉപനിഷത്തുകളിൽ പ്രഥമസ്ഥാനം നൽകി ആദരിക്കുന്ന ഈശാവാസ്യോപനിഷത്തിന്റെയും പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഈശ്വരസാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഇഗ്‌നേഷ്യൻ ആധ്യാത്മികതയുടെയും വേറിട്ട വഴികളെ റോയിയച്ചൻ ചിത്രഭാഷയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേവലമതത്തിന്റെ വിചാരധാരകൾക്കപ്പുറത്ത് ഈശ്വരസങ്കൽപ്പത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശാലവീക്ഷണവും മാനുഷികമായ വിചാരധാരകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

ആത്മാന്വേഷണങ്ങളുടെ-നീതിയും സമാധാനവും നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ നീതിക്കു വേണ്ടി സ്വപ്നം കാണുന്നവരുടെ സ്ത്രീയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ആഘോഷിക്കുന്നവരുടെ പക്ഷം ചേരുന്ന-ചിത്രങ്ങളാണ് രചനകളിൽ ഏറെയും. ക്രിസ്തുദർശനത്തോടും സഹനജീവിതത്തോടും ചേർന്നു നിൽക്കുന്നവയാണ് അവയുടെ അകപ്പൊരുൾ.

subscribe

സിസ്റ്റർ സാന്ദ്ര സോണിയ സന്യാസവും ചിത്രകലയും
-കെ.വി. സുനിൽ ജോസ്

Categories:

കലയും കാതലുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിനുടമയുമാണ് സിസ്റ്റർ സാന്ദ്രാ സോണിയ. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ചെറുപുഴ ഉമ്മറപോയിലാണ് ജന്മദേശം. സ്‌കൂൾ പഠന കാലയളവിൽ കലാമത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വിമുഖ കാണിച്ച പെൺകുട്ടി. ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് വീടിന്റെ ഭിത്തികളിൽ ഒട്ടിച്ചുവയ്ക്കുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നു. വീട്ടുകാരും കൂട്ടുകാരും കൂടെ നിന്ന് ചിത്രങ്ങൾ നന്നായെന്നു പറഞ്ഞു പ്രോത്സാഹനം നൽകി.

മുതിർന്നപ്പോൾ സന്യാസദൈവിളി സ്വീകരിച്ച് കോഴിക്കോട്ടുള്ള സെന്റ് ഫിലിപ്പ് നേരി കോൺഗ്രിഷേനിൽ ചേർന്ന സാന്ദ്രാ സോണിയ തന്റെ ഉള്ളിലെ കലാകാരിയെ പുറത്തുനിർത്തിയില്ല. മഠത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മഴവിൽ നിറങ്ങൾ നിറഞ്ഞ തന്റെ മനസിനെ അവൾ കൊണ്ടുപോയി. ദൈവമാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ കലാകാരൻ. അവന്റെ ക്യാൻവാസാണ് ഈ ലോകം. ആ മഹാ വിസ്മയത്തൻ പങ്കുപറ്റുക മറ്റൊരു ദൈവിളിയാണല്ലോ.

ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടി അവന്റെ കലയിലും പങ്കുപറ്റേണ്ടവൾ തന്നെ. കോഴിക്കോട് യൂണിവേഴ്‌സൽ ആർട്ടിൽ നിന്ന് ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കി. തുടർ പഠനം തൃപ്പൂണിത്തുറ ആൽ.എൽ.വി കോളേജിൽ നിന്നായിരുന്നു. ബി.എഫ്.എ നല്ല നിലയിൽ പൂർത്തിയാക്കിയ സി. സാന്ദ്ര കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും ധാരാളം മികച്ച ചിത്രപ്രദർശനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയായിട്ടുണ്ട്. ബംഗളൂരു ഇ.സി.സി, ഡേവിഡ് ഹാൾ ഫോർട്ട് കൊച്ചി, ഡർബാർ ഹാൾ കൊച്ചി, ലളിത കലാ അക്കാദമിയുടെ വിവിധ ഗാലറികൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ പ്രമുഖരോടൊപ്പം സി. സാന്ദ്ര ചിത്രപ്രദർശനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സന്യാസ ദൈവവിളി പോലെ കലാജീവിതത്തെയും ഒരു ദൈവവിളിയായി കാണുന്ന സി. സാന്ദ്ര തന്റെ ചിത്രങ്ങളിൽ പ്രകൃതിയെ അനുകരിക്കുകയല്ല ക്യാൻവാസിൽ. സവിശേഷമായ ഒരു ദൈവദർശനത്തെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. തന്റെ സന്യാസ സഭാവസ്ത്രം ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കും മേലുള്ള തിരശീല അല്ലെന്ന് അവർ തെളിയിക്കുന്നു.

പ്രകൃതിയെയും മനുഷ്യനെയും മറ്റു ജീവജാലങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള തന്റെ ബോധ്യങ്ങളെ ശക്തമായ കലാഭാഷയിൽ തന്റെ ചിത്രങ്ങളിൽ സാന്ദ്ര ആവിഷ്‌കരിക്കുന്നു. പ്രകൃതി മനുഷ്യബന്ധങ്ങളിലെ സങ്കീർണതകൾ, ചൂഷണങ്ങൾ, അനീതികൾ, വഴിതെറ്റലുകൾ തുടങ്ങിയവ ചിത്രങ്ങളിൽ വിരൽച്ചൂണ്ടികളാകുന്നു. പ്രഷ്യൻ ബ്ലൂവിനെയും സാപ് ഗ്രീനിനെയും ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചിത്രകാരി ഇരുണ്ട നിറങ്ങളിൽ മിഴിവുറ്റ ഒരു ചിത്രത്തെ, ഒരു ആശയത്തെ, കാഴ്ചക്കാരുടെ കണ്ണിലൂടക്കും വിധം പുറത്തെടുക്കുന്നു. തുടർന്ന് അത് ഒരാളുടെ മനസിലേക്കും കയറിക്കൂടുന്നു. വർത്തമാനകാല ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു കാഴ്ചപ്പാടായി അത് അവരിൽ വളരുന്നു.

‘ടൈം വ്യൂ ക്രോണിക്കിൾ’, ‘ലൈഫ് ബ്രൂട്ട്‌സ്’, ‘റ്റോർമെന്റ്’, ‘നിർവാണ’, ‘ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ബീറ്റ്‌സ്’, ‘ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ലൈഫ്’, ‘മിസ്റ്ററി ഓഫ് ലൈഫ്’ തുടങ്ങിയവ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളിൽ ചിലതാണ്.

subscribe

അക്കിത്തം ജ്ഞാനപീഠത്തിന്റെ പ്രഭയിൽ
– എസ്. സന്ദീപ്

Categories:

അറുപത്തിയേഴ് വർഷം മുമ്പ് താനെഴുതിയ കാവ്യത്തിലെ വരികൾ ഇന്നും സാധാരണക്കാരുടെ പോലും ചുണ്ടിൽ നിന്ന് ഉതിർന്നു വീഴുകയും പലതരത്തിലുള്ള വേദികളിൽ ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കവിക്കുണ്ടാകുന്ന ആത്മസംത്യപ്തി എത്രമാത്രമായിരിക്കും. എന്നാൽ, അക്കിത്തത്തിന് അത്രവലിയ ആത്മസംത്യപ്തിയൊന്നുമില്ല. എന്തൊക്കെയോ മഹാകാര്യങ്ങൾ താൻ ചെയ്‌തെന്ന ഭാവവുമില്ല. എഴുതേണ്ടതു മുഴുവൻ എഴുതിയിട്ടില്ലെന്നും ചെയ്യേണ്ടതു മുഴുവൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നുമുള്ള ഒട്ടൊരു അസംത്യപ്തിയും അപൂർണതാ ബോധവുമാണ് ഈ 93-ാം വയസിലും അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്. ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നത സാഹിത്യപുരസ്‌കാരമായ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്‌കാര ലബ്ധി അറിഞ്ഞപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് വലിയ ഭാവമാറ്റമൊന്നുമില്ല. സന്തോഷത്തിന്റെ ചെറിയ തിരയിളക്കം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതൊഴിച്ചാൽ.

അക്കിത്തം അച്യൂതൻ നമ്പൂതിരി ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഇതിഹാസമെഴുതിയത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യത്തിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു ദശകം കൂടി കടക്കുന്നു. പക്ഷേ, അത് ആസ്വാദകരുടെ നെഞ്ചിൽ കൊളുത്തുന്ന നാളങ്ങൾ ഈനൂറ്റാണ്ടിലും പഴയ അളവിൽത്തന്നെ.

”വെളിച്ചം ദുഃഖമാണുണ്ണി
തമസല്ലോ സുഖപ്രദം”
എന്നത് ഏറെ ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുക മാത്രമല്ല ഏറെ ചിന്തകൾക്കു വഴിയൊരുക്കുക കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ കവി വാക്യത്തിന്റെ മുഴക്കങ്ങൾ എത്രപേർ മനസിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നറിയില്ല. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഇതിഹാസത്തിലൂടെ വെളിച്ചം എങ്ങനെ ദുഃഖമാകുന്നുവെന്നും കവി പറയുന്നുണ്ട് ഏറെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദർശനമായിരുന്നു അത്. എത്രത്തോളം വിമർശിക്കപ്പെട്ടുവോ അതിലേറെ പ്രശംസിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വരികൾ. എന്നാൽ ആറര പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കിപ്പുറവും ആ വീക്ഷണത്തിനു പ്രസക്തി നഷ്ട്ടപ്പെടുന്നില്ല, ഒരുപക്ഷേ ഏറുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ബോധമനസിൽ നിന്നാണ് കവിത ജനിക്കുന്നതെന്നു പോലും കരുതാത്ത കവിക്കാകട്ടെ കവിതയാണ് ജീവിതമെന്ന ഭാവമില്ല. കാപട്യങ്ങളില്ലാത്ത മനസിൽ നിന്ന് ഒഴുകിവരുന്ന നിഷ്‌കളങ്കമായ പുഞ്ചിരിയോടെ അക്കിത്തം അച്യൂതൻ നമ്പൂതിരി, സത്യധർമാദികളെപ്പോലെ കവിതയും ഏറെയൊന്നും ശേഷിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പുതിയ കേരളീയ സമൂഹത്തിന്റെ പൂമുഖത്തു ചാരുകസേരയിലിരിക്കുന്നു.

subscribe

അപ്പോഴും അച്ഛന്റെ ചിത കത്തുകയായിരുന്നു
– ഭാനുപ്രകാശ്

Categories:

മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പുള്ള ആ അരങ്ങ് ബാലുശേരി സരസ ജീവിതത്തിലൊരിക്കലും മറക്കില്ല. എറണാകുളത്തിനടുത്ത് ഒരു വേദിയിൽ സ്റ്റേജ് ഇന്ത്യക്കു വേണ്ടി പി.എം. താജ് രചിച്ച് വിക്രമൻ നായർ സംവിധാനം ചെയ്ത ‘അഗ്രഹാരം’ എന്ന നാടകത്തിലെ പട്ടത്തിയായി നിറഞ്ഞാടുകയായിരുന്നു സരസ. കാഴ്ചക്കാരെയും സഹനടീനടന്മാരെയും ഒരുപോലെ അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു മഞ്ഞച്ചരടിട്ട്, മുഖത്ത് മഞ്ഞൾ തേച്ച് പട്ടത്തിയായുള്ള അവരുടെ പ്രകടനം. പലരും ചോദിച്ചു: ‘ഇവർ ശരിക്കും പട്ടത്തിതന്നെയാണോ?’. അത്രമാത്രം കഥാപാത്രമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു സരസ. ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്റ്റേജിന്റെ സൈഡ് കർട്ടനരികിൽ എന്താണ് വേണ്ടതെന്നറിയാത്ത ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് വിക്രമൻ നായർ. ഇത്രമാത്രം ഇഴുകിച്ചേർന്ന് അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു നടിയോട് നാടകത്തിനിടയിൽ ആ സത്യം പറയാൻ അയാൾക്ക് തോന്നിയില്ല. രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് പറഞ്ഞാൽത്തന്നെ അത് അഭിനേതാവിനോടും നാടകത്തോടുമുള്ള അവഹേളനമായിത്തീരില്ലേ സന്ദേഹത്തിൽ വിക്രമൻ നായർ മൗനം കടിച്ചുപിടിച്ചുനിന്നു. അവസാന രംഗവും കഴിഞ്ഞ് തിരശീല താഴുമ്പോൾ നിലയ്ക്കാത്ത ഹർഷാരവം. ബാലുശേരി സരസയുടെ അഭിനയസിദ്ധിക്കു ലഭിച്ച അംഗീകാരം കൂടിയായിരുന്നു ആ ഹർഷാരവം.

ഗ്രീൻ റൂമിലേക്കെത്തി മുഖത്തുതേപ്പുകൾ കഴുകിക്കളയുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ് ആഹ്ലാദദീപ്തമായിരുന്നു. അപ്പോഴും കഥാപാത്രത്തിൽ നിന്നും സരസ പൂർണമായും മോചിതയായിരുന്നില്ല. പട്ടത്തിയുടെ അടയാളങ്ങളിൽ അവരുടെ ചലനങ്ങളിൽ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നാടകം കഴിയാൻ കാത്തുനിന്ന വിക്രമൻ നായർ ആ സമയത്ത് അവിടേക്കു കടന്നുവന്നു. ഇനിയും പറയാൻ വൈകരുതെന്ന തിടുക്കത്തോടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: ‘സരസയുടെ അച്ഛന് അസുഖം അൽപ്പം കൂടുതലാണ്. കോഴിക്കോട്ടു നിന്നും വിളിച്ചിരുന്നു. നാടകം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമായതിനാൽ പറയാതിരുന്നതാണ്’. സരസയുടെ മുഖത്തെ ആഹ്ലാദത്തിന്റെ തിരയിളക്കങ്ങളെ മുറിച്ചുകൊണ്ട് ദുഃഖത്തിന്റെ മിന്നലാട്ടങ്ങൾ അതിവേഗം കടന്നുപോയി. അഗ്രഹാരത്തിലെ പട്ടത്തി പെട്ടെന്ന് സരസയായി മാറി. അരങ്ങിന് പുറത്തെ പച്ചയായ ജീവപരിസരത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങിവന്നുകൊണ്ട് അവർ ചോദിച്ചു: ”അച്ഛന് അസുഖം കൂടുതലാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, വേറെയൊന്നുമില്ലല്ലോ?”. ”ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല, സരസ പേടിക്കേണ്ട”. വിക്രമൻ നായർ ആശ്വസിപ്പിച്ചു.

subscribe

നെല്ലിക്കോട് ഭാസ്കരന്‍ ജീവിതം, നാടകം, സിനിമ
ഭാനുപ്രകാശ്

Categories:
അറുപതു വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പാണ് എ.കെ. പുതിയങ്ങാടിയുടെ  ‘പ്രഭാതം ചുവന്ന തെരുവില്‍’ എന്ന നാടകം കോഴിക്കോട് യുണൈറ്റഡ് ഡ്രാമാറ്റിക് അസോസിയേഷന്‍ അരങ്ങിലെത്തിക്കുന്നത്. യു.ഡി.എയുടെ പത്താമത് നാടകമായിരുന്നു അത്. ആ ഘട്ടത്തിലാണ് മലബാര്‍ കേന്ദ്ര കലാസമിതി തൃശൂരില്‍ വച്ച് നടത്തിയ നാടകോത്സവത്തിലേക്ക് ‘പ്രഭാതം ചുവന്ന തെരുവില്‍’ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത്. നാടകത്തിലെ മുഖ്യ കഥാപാത്രങ്ങളിലൊന്നായ മാധവനെ ആര് അവതരിപ്പിക്കും എന്നത് വലിയൊരു ചര്‍ച്ചയായി. പ്രത്ഭരായ പല നടന്മാരുടെയും മുഖങ്ങള്‍ പുതിയങ്ങാടിയുടെ മനസിലൂടെ കടന്നുപോയി. ഒടുവില്‍ നറുക്കു വീണത് പി. ഭാസ്കര്‍ എന്ന നടന്. മലബാറിലെ അമേച്വര്‍ നാടകരംഗത്ത് നിറഞ്ഞുനിന്നിരുന്ന നടനായിരുന്നു പി. ഭാസ്കര്‍. യു.ഡി.എയുടെ സ്നേഹപൂര്‍വമായ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ‘പ്രഭാതം ചുവന്ന തെരുവിലെ’ മാധവനാകാന്‍  അയാളെത്തി. പക്ഷേ, നായികയായ ആമിനയെ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ ഒരു നടിപോലുമില്ല. അക്കാലത്ത് മിക്കവാറും നാടകങ്ങളില്‍ നടന്മാര്‍ തന്നെയായിരുന്നു സ്ത്രീവേഷം കെട്ടിയിരുന്നത്. ‘ഇനി എന്തു ചെയ്യും?’ എന്ന  പുതിയങ്ങാടിയുടെ ചോദ്യത്തിനു മുമ്പില്‍ ഭാസ്കര്‍ പറഞ്ഞു: “എ.കെ.പി വിഷമിക്കേണ്ട, നടിയെ ഞാന്‍ കൊണ്ടുവരാം.” അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ റിഹേഴ്സല്‍ ക്യാംപിലേക്ക് നായികയെയും കൊണ്ട് ഭാസ്കറെത്തി. ‘ഇതാരാ..?’ പുതിയങ്ങാടി ചോദിച്ചു. ‘ഇത് എന്‍റെ ജീവിത നായിക, സംശയമുണ്ടോ?’ ഭാസ്കറിന്‍റെ മറുപടി. ‘കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചു ദിവസമല്ലേ ആയുള്ളൂ’ പുതിയങ്ങാടി ചോദിച്ചു. ‘അതു പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ, മധുവിധു ആഘോഷിക്കാന്‍ പോയാല്‍ നാടകം നടക്കില്ല. നമുക്ക് റിഹേഴ്സല്‍ തുടങ്ങാം.’ ഭാസ്കറിന്‍റെ മറുപടി കേട്ട് യു.ഡി.എയുടെ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ അമ്പരന്നു. രാപ്പകലുകള്‍ നീണ്ടുനിന്ന റിഹേഴ്സല്‍. നാടകം അരങ്ങിലെത്തി. മാധവനായി ഭാസ്കറും ആമിനയായി ഭാസ്കറിന്‍റെ ഭാര്യയും തകര്‍ത്തഭിനയിച്ചു. ഒടുവില്‍, നാടകത്തിന്‍റെ മത്സരഫലം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു. മികച്ച നടന്‍: പി ഭാസ്കര്‍. പിന്നീട് പല നാടകങ്ങളിലും ഈ ദമ്പതികള്‍ വേഷമിട്ടു. പക്ഷേ, മലയാള നാടകചരിത്രത്തില്‍ പി. ഭാസ്കര്‍ എന്ന നടനെ നമുക്കു കണ്ടെത്താനാവില്ല. എന്നാല്‍, പില്‍ക്കാലത്ത് നെല്ലിക്കോട് ഭാസ്കരന്‍ എന്നു പ്രശസ്തനായ നടനായിരുന്നു പി. ഭാസ്കര്‍ എന്നറിയുമ്പോള്‍ ആദരവുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ് നിറയും. അപ്പോഴും നാടകത്തില്‍ വളരെ സജീവമായ ഒരു കാലം തനിക്കുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് നെല്ലിക്കോട് ഭാസ്കരന്‍റെ ഭാര്യ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല. ശരിക്കും പ്രഭാതം ചുവന്ന തെരുവില്‍ എന്ന നാടകത്തോടെയാണ് ഒരു നടന്‍ എന്ന നിലയില്‍ നെല്ലിക്കോട് ഭാസ്കരന്‍ ഏറെ പ്രശസ്തനാകുന്നത്. എ.കെ.ജിയുടെ അഭിനന്ദനം മലബാറിലെ നാടകവേദി ജനകീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പില്‍ ദീപശിഖയേന്തിയ കാലത്താണ് നെല്ലിക്കോട് ഭാസ്കരന്‍ എന്ന കലാകാരന്‍റെ പിറവി. നാടകമെന്നത് ജീവിതത്തിന്‍റെ തുടര്‍ച്ചയാണെന്ന് കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന സുവര്‍ണകാലം കൂടിയായിരുന്നു അത്. നാടകം കളിച്ച് പ്രതിഫലവും വാങ്ങി വീടുകളിലേക്കു പോകുകയായിരുന്നില്ല നാടക കലാകാരന്മാര്‍. തങ്ങളുടെ കലാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ജനകീയ വിപ്ലവങ്ങളുടെ വളര്‍ച്ചയ്ക്കു നല്‍കുന്ന പങ്കിനെക്കുറിച്ച് അവര്‍ ബോധവാന്മാരായിരുന്നു. മലബാറിന്‍റെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്‍റെ വളര്‍ച്ചയ്ക്കു നാടകവും നടന്മാരും നാടകകൃത്തുക്കളുമൊക്കെ വഹിച്ച പങ്ക് ആര്‍ക്കും മറക്കാന്‍ കഴിയില്ല. ജീവിതമുന്നേറ്റത്തിന്‍റെ സന്ദേശങ്ങള്‍ പകര്‍ന്നു നല്‍കിയ ആ കാലഘട്ടത്തിന്‍റെ നോവും വേവും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ചുണ്ടേപ്പുനത്തില്‍ രാമന്‍നായരുടെയും പീടികപ്പുറത്ത് നാരായണിയമ്മയുടെയും മകനായി  ജനിച്ച പി. ഭാസ്കര മേനോന്‍ നെല്ലിക്കോട് ഭാസ്കരനായി വളര്‍ന്നത്. ആ ജീവിതത്തിനു പിറകില്‍ ക്ലേശങ്ങളുടെയും ദുരിതങ്ങളുടെയും നീണ്ട കഥകള്‍ ഉണ്ട്. വീട്ടിലെ ദാരിദ്ര്യം മൂലം നാലാം തരത്തില്‍ പഠിപ്പു നിര്‍ത്തേണ്ടിവന്നു. പിന്നെ ജീവിതനാടകത്തില്‍ എന്തെല്ലാം വേഷങ്ങള്‍. നെയ്ത്തുതൊഴിലാളി, കൈനോട്ടക്കാരന്‍, തയ്യല്‍ക്കാരന്‍, തെങ്ങുകയറ്റക്കാരന്‍, ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍, പൊറാട്ടുനാടകങ്ങളിലെ നടന്‍, മജീഷ്യന്‍… വീട്ടിലെ അടുപ്പു പുകയാന്‍ ഭാസ്കരന്‍ കെട്ടിയാടാത്ത വേഷങ്ങളില്ല. അപ്പോഴും കമ്യൂണിസ്റ്റു പാര്‍ട്ടി വേദികളിലെ ഗായകനായിരുന്നു അയാള്‍. 1944 ല്‍ മുതലക്കുളം മൈതാനത്തു നടന്ന അവിഭക്ത കമ്യൂണിസ്റ്റുപാര്‍ട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തില്‍ ഭാസ്കരന്‍ പാടി. ‘ഭാരതമിനിയും പരന്‍റെ കീഴില്‍ ചങ്ങലയണിയാനോ..’ ആ പാട്ടിന് ജനസാഗരം നല്‍കിയ പിന്തുണ നിറഞ്ഞ കൈയടിയായിരുന്നു. എകെജി,  ഇ.എം.എസ്, ടി.വി. തോമസ്, എം.എന്‍. ഗോവിന്ദന്‍ നായര്‍, പി.സി. ജോഷി തുടങ്ങിയ നേതാക്കള്‍ പങ്കെടുത്ത പാര്‍ട്ടി റാലികളിലും ഭാസ്കരന്‍ പാടി: ‘കേള്‍ക്കണം ഞാനന്നൊരുനാള്‍ വോട്ടിനായിപ്പോയന്ന്…., ഇനി ഞമ്മളെ വോട്ടിക്കോഗ്രസിന് കൊടുക്കൂലാ…’ ഈ പാട്ടുകേട്ട് എ.കെ.ജി ഭാസ്കരനെ ആലിംഗനം ചെയ്തുതകൊണ്ടാണ് അഭിനന്ദിച്ചത്.  

പ്രേതങ്ങളെ ഇതിലെ.. ഇതിലെ..
അമല്‍ കെ ജോബി

Categories:
മെന്‍റലിസ്റ്റ്, ഒരു തീഷ്ണ നോട്ടംകൊണ്ട് അയാള്‍ നമ്മുടെ ചിന്തകള്‍ വായിച്ചെടുക്കും. ഒരു കരസ്പര്‍ശംകൊണ്ട് അയാള്‍ക്കു മുന്നില്‍ നമ്മളൊരു കളിപ്പാവയാകും. മനസിന്‍റെ കോണിലെവിടെയോ മണിച്ചിത്രത്താഴിട്ടു പൂട്ടിവച്ച ആദ്യപ്രണയത്തിന്‍റെ ഓര്‍മകളെ അയാള്‍ നമ്മുടെ മിഴിയനക്കങ്ങളില്‍ നിന്നു വായിച്ചെടുത്തു പുറത്തേക്കു കൊണ്ടുവരും. കേട്ടതെല്ലാം അത്ഭുതം ജനിപ്പിക്കുന്ന കഥകളാണ്. ആരാണീ മെന്‍റലിസ്റ്റ്? ‘പ്രേതം’ സിനിമയില്‍ ജയസൂര്യയുടെ മെന്‍റലിസ്റ്റ് ജോണ്‍ ഡോണ്‍ബോസ്കോ ഫോണിന്‍റെ രഹസ്യപ്പൂട്ടുകള്‍ വരെ തുറക്കുന്നതു കണ്ടപ്പോള്‍ തുടങ്ങിയ കൗതുകമാണ്. പിന്നെ കേട്ടു, ആ സിനിമയിലെ യഥാര്‍ഥനായകന്‍ ആദി കൊച്ചിയിലുണ്ട്. ഉടന്‍ വിട്ടു, കഥകളില്‍ നിറഞ്ഞുനില്‍ക്കുന്ന ആ മലയാളി മെന്‍റലിസ്റ്റിനെ കാണാന്‍. എന്താവും അയാളുടെ രഹസ്യലോകം. ഏതു താക്കോലിട്ടാല്‍ അതു തുറക്കും. ആശങ്കകളുമായി ബഹുനില ഫ്ളാറ്റിന്‍റെ ഏഴാം നിലയിലേക്കു കയറിച്ചെന്നു. മുറിയുടെ വാതില്‍ തുറന്നുകിടക്കുന്നുണ്ട്. അകത്തെ മുറി ശാന്തം. നിലത്തു വിരല്‍സ്പര്‍ശം കൊതിക്കുന്നൊരു വീണ. നിറയെ പുസ്തകങ്ങളും ഷീല്‍ഡുകളുമുള്ള ഷെല്‍ഫ്. മുന്നില്‍ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ടു തിരികള്‍. ടീപ്പോയില്‍ ബോബനും മോളിയും സമ്പൂര്‍ണകഥകള്‍ ഇരുന്നു കുടുകുടെ ചിരിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ മെന്‍റലിസ്റ്റിന്‍റെ ആയുധങ്ങളാണോ. ചെവിയോര്‍ത്തപ്പോള്‍ ഒരു കാലടി ശബ്ദം. പുകച്ചുരുളുകള്‍ക്കിടയിലൂടെ തോളൊന്നു ചെരിച്ച് മോഹന്‍ലാലിനെപ്പോലെ ഒരാള്‍ അലസം ഒഴുകിവന്നു. കണ്ണുകളാണത്രേ ഒരു മെന്‍റലിസ്റ്റിന്‍റെ പ്രധാന ആയുധം. നോട്ടം പിന്‍വലിക്കുന്നതാണു ബുദ്ധി. രഹസ്യങ്ങള്‍ കണ്ടുപിടിച്ചാലോ. ആദി മനസറിഞ്ഞു ചിരിച്ചു. ‘നിങ്ങള്‍ ചിന്തിക്കുന്നതെല്ലാം മനസിലാക്കാന്‍ എനിക്കോ ലോകത്ത് വേറെ ഒരാള്‍ക്കോ പറ്റില്ല. ഞാന്‍ ഡിസൈന്‍ ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരിടത്തേക്കു നിങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടു വരും. അങ്ങനെ മനസിലാക്കിയെടുക്കുന്ന ചിന്തകളാണ് നമ്മള്‍ പറയുന്നത്. മനസല്ല, ഒരാളുടെ ചിന്തകളെയാണ് ഞാന്‍ അറിയുന്നത്.’ രഹസ്യങ്ങളുടെ പൂട്ട് മെന്‍റലിസ്റ്റ് പൊട്ടിച്ചു. ആദി മുന്നിലെ കസേരയില്‍ അമര്‍ന്നിരുന്നു. അപ്പോള്‍, ഇതൊരു സൈക്കോളജിക്കല്‍ പരിപാടിയോ അതോ ഹിപ്നോട്ടിസമോ സൈക്കോളജിക്കലി ഒരാളുടെ ചിന്ത റീഡയറക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അതായത് എനിക്കുവേണ്ടൊരു സ്ഥലത്തേക്കു നിങ്ങളെ എത്തിക്കുക. അതിനു ഞാന്‍ എന്‍റെ ശരീരഭാഷയും സംഭാഷണ ചാതുര്യവുമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും. നിങ്ങളുടെ ശരീരഭാഷയും എക്സ്പ്രഷനുമൊക്കെ എന്‍റെ ആയുധങ്ങളാണ്. പ്രേതം സിനിമയില്‍ കണ്ട ജോണ്‍ പല അത്ഭുതപ്രവൃത്തികളും കാണിക്കുന്നുണ്ട്, അത് ആദിയുടെ ജീവിതം തന്നെയാണോ പ്രേതത്തിലെ ജോണ്‍ ഡോണ്‍ബോസ്കോ എന്ന കഥാപാത്രവും എന്‍റെ പ്രൊഫൈലും ഒന്നുതന്നെയാണ്. എന്‍റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ സംഭവങ്ങള്‍ തന്നെയാണ് സിനിമയിലും കാണുന്നത്. സിനിമയില്‍ ഡോണ്‍ബോസ്കോ എന്നുപറയുന്നയാള്‍ സ്വന്തമായി പേരിട്ടയാളാണ്. എന്‍റെ പേര് ആദര്‍ശാണ്. ഞാന്‍ ആറുവര്‍ഷം ന്യൂയോര്‍ക്കിലായിരുന്നു. അവിടെയുള്ളവര്‍ക്ക് ആദര്‍ശ് എന്നുച്ചരിക്കാന്‍ പ്രയാസമാണ്. അപ്പോള്‍ ഞാന്‍ കണ്ടെത്തിയ പേരാണ് ആദി.’ ഗൂഢമായൊരു ചിരി ആ മുഖത്തു വന്നു. എല്ലാം നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ണുകള്‍. ഓരോന്നും വായിച്ചെടുക്കുകയാണോ ആദി. നിങ്ങളൊരു മാജിക്കുകാരനാണോ? ആരാണ് മലയാളികള്‍ അധികം കേള്‍ക്കാത്ത ഈ മെന്‍റലിസ്റ്റ്? ഇതൊരു അബ്സ്ട്രാക്ടിങ് സയന്‍സാണ്. നിലവിലുള്ള കുറെ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ മിക്സാണെന്ന് പറയാം. ഒരാളുടെ ബോഡി ലാംഗേജിലാണ് മെന്‍റലിസം തുടങ്ങുന്നത്. പിന്നെ മൈക്രോഎക്സ്പ്രഷനിലേക്കെത്തും. മുഖത്തെ സൂക്ഷ്മമായ ചലനങ്ങള്‍ പഠിച്ചെടുക്കും, പിന്നെ സജക്ഷന്‍ (വശീകരണം). മാജിക്ക്, സൈക്കോളജി, മിസ്ഡയറക്ഷന്‍ (വഴിതെറ്റിക്കല്‍), ഷോമാന്‍ഷിപ്പ് (പ്രദര്‍ശന വൈദഗ്ധ്യം) ഇതെല്ലാം ചേരുമ്പോഴാണ് മെന്‍റലിസം സമ്പൂര്‍ണമാവുന്നത്. സിനിമയില്‍ പ്രേതത്തോടുവരെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് മെന്‍റലിസ്റ്റ്. മുമ്പ് വി.ആര്‍. കൃഷ്ണയ്യര്‍ മരിച്ചുപോയ തന്‍റെ ഭാര്യയോട് സംസാരിച്ചെന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ പുളുവാണോ? വി.ആര്‍. കൃഷ്ണയ്യര്‍ ഒരു കണ്‍ഫ്യൂസ്ഡ് സ്റ്റേജില്‍ പറഞ്ഞതാവും അത്. ഇമാജിനേഷന്‍ ഭയങ്കര പവര്‍ഫുള്‍ ആവുമ്പോള്‍ അത് റിയാലിറ്റിയുമായി കണക്റ്റാവാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടാകും. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ജീവിതത്തില്‍ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാള്‍, ഭാര്യ മരിച്ചതു വിശ്വസിക്കാന്‍ പ്രയാസമായിട്ടുണ്ടാവും. അത് അടുപ്പത്തിന്‍റെ ലെവല്‍ കാണിക്കുന്നൊരു സംഭവമാണ്. അല്ലാതെ മിറാക്കിളൊന്നുമില്ല. അദ്ദേഹം അതു ചെയ്യുമ്പോള്‍ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മനസില്‍ എന്താണോ ഉത്തരം, അതിലേക്കു തന്നെയാണു ചിന്തകളും പോവുന്നത്.