ഡോ. എ.വി. അനൂപ് നയിക്കുന്ന എ.വി.എ ഗ്രൂപ്പിനു കീഴിലുള്ള ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലാണ് സഞ്ജീവനം. ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ ആയുർ ഡയമണ്ട് സ്റ്റാർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കരസ്ഥമാക്കിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലാണ് സഞ്ജീവനം

വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർമാർ, രോഗനിർണയത്തിനും ചികിത്സയ്ക്കും ഉന്നത നിലവാരമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ, ആശുപത്രിയിൽ തന്നെ തയാറാക്കുന്ന ഔഷധങ്ങൾ, പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദമായ അന്തരീക്ഷം, അത്യാധുനിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ സഞ്ജീവനത്തിന്റെ സവിശേഷതകളാണ്

പ്രധാനമായും മൂന്നു തരത്തിലുള്ള ചികിത്സാരീതികളാണ് സഞ്ജീവനം ലഭ്യമാക്കുന്നത്. സ്വാസ്ഥ്യ ചികിത്സ, രോഗശമന ചികിത്സ, ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ ചികിത്സ

വ്യക്തി അധിഷ്ഠിത പരിചരണമാണ് സഞ്ജീവനം നൽകുന്നത്. സ്വദേശത്തു നിന്നു മാത്രമല്ല, വിവിധ വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും സഞ്ജീവനത്തിൽ ചികിത്സയ്ക്കും സ്വാസ്ഥ്യസംരക്ഷണത്തിനുമായി ആളുകൾ എത്തുന്നു

കേരള ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ ആയുർ ഡയമണ്ട് സ്റ്റാർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കരസ്ഥമാക്കിയ സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ ആയുർവേദ ആശുപത്രിയാണ് ഡോ. എ.വി. അനൂപ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന എ.വി.എ ഗ്രൂപ്പിനു കീഴിൽ കൊച്ചി കാക്കനാട്-പള്ളിക്കരയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സഞ്ജീവനം. ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന ആയുർവേദ ആശുപത്രികൾക്കു ലഭിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ ഉയർന്ന അംഗീകാരമാണ് ആയുർ ഡയമണ്ട് സ്റ്റാർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ.

ആയുർവേദ ചികിത്സയിൽ സഞ്ജീവനത്തിനു മാത്രം അവകാശപ്പെടാവുന്ന നിരവധി സവിശേഷതകളുണ്ട്. വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർമാർ, നഴ്‌സുമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ, രോഗനിർണയത്തിനും ചികിത്സാരീതിക്കും ഉന്നത നിലവാരമുള്ള ചികിത്സാസംവിധാനങ്ങൾ, ചികിത്സയ്‌ക്കെത്തുന്നവർക്ക് ആശുപത്രിയിൽ തന്നെ തയാറാക്കുന്ന ഔഷധങ്ങൾ, ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദമായ അന്തരീക്ഷം, അത്യാധുനിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ സഞ്ജീവനത്തിന്റെ സവിശേഷതകളാണ്. പാരമ്പര്യരീതികളായ നാചുറോപ്പതി, യോഗ എന്നിവയും ഫിസിയോ തെറാപ്പി, മോഡേൺ ഡയഗ്നോസിസ് എന്നിവയും സഞ്ജീവനത്തിന്റെ സവിശേഷതകളാണ്.

ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഫിറ്റ്‌നസ് സെന്റർ, ഫിസിയോതെറാപ്പി സെന്റർ, ഇ-ലൈബ്രറി, മിനി സിനിമാ തിയേറ്റർ, യോഗ സെന്റർ, റിക്രിയേഷൻ സെന്റർ, ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള മുറികൾ, വെജിറ്റേറിയൻ, നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ റസ്റ്ററന്റുകൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം സഞ്ജീവനത്തിന്റെ സമാനതകളില്ലാത്ത നേട്ടങ്ങളാണ്.

ആരോഗ്യരംഗത്ത് 16 വർഷം പിന്നിടുന്നു
……………………………

അരോഗ്യരംഗത്ത് 16 വർഷം പിന്നിടുകയാണ് സഞ്ജീവനം. 2004-ൽ ആണ് സഞ്ജീവനം ആരംഭിക്കുന്നത്. ആരോഗ്യരംഗത്ത്, ആയുർവേദ ചികിത്സാസമ്പ്രദായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് എ.വി.എ ഗ്രൂപ്പ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഡോ. എ.വി. അനൂപിന്റെ കീഴിൽ സഞ്ജീവനത്തിന് ആരംഭം കുറിക്കുന്നത്. ആരംഭഘട്ടത്തിൽത്തന്നെ സഞ്ജീവനം പാരമ്പര്യ-ആധുനിക രീതികളെ കോർത്തിണക്കുന്ന എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അറബിക്കടലിന്റെ റാണി എന്നു വിളിപ്പേരുള്ള, കേരളത്തിന്റെ വാണിജ്യതലസ്ഥാനത്ത് തുടക്കമിട്ട സഞ്ജീവനത്തിന്റെ പ്രശസ്തി ഇന്ന് ആയുർവേദ ചികിത്സാരംഗത്ത് രാജ്യത്തിന്നകത്തു മാത്രമല്ല, വിദേശത്തും എത്തിയിരിക്കുന്നു. വർഷങ്ങളായി സ്വദേശത്തു നിന്നും വിദേശത്തു നിന്നും വരുന്ന അതിഥികൾക്ക് മികച്ച അഭിപ്രായമാണ് ഈ ആരോഗ്യാലയത്തെക്കുറിച്ചുള്ളത്.

സഞ്ജീവനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ
………………………

subscribe