Health

You Are Here: Home / Archives / Category / Health

കർക്കടകം ആരോഗ്യവിചാരങ്ങൾ
ഡോ. നിധിൻ ചന്ദ്രൻ (അമൃത സ്‌കൂൾ ഓഫ് ആയുർവേദ, അമൃതവിശ്വവിദ്യാപീഠം, കൊല്ലം)

Categories:

കർക്കടക ചികിത്സ ഒരു അംഗീകൃത ഡോക്ടറുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ മാത്രം ചെയ്യുക. പഞ്ചകർമ ചികിത്സ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് വീട്ടിൽ നിന്നുതന്നെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനും വഴികളുണ്ട്

കർക്കടകത്തിൽ ദിനചര്യയ്ക്കും ഭക്ഷണക്രമത്തിനും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുക. നിത്യവും എണ്ണ തേച്ച് കുളിക്കാം. ആവിയിൽ വെന്തതും അൽപ്പം ചൂടുള്ളതുമായ ആഹാരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക

കർക്കടക മാസത്തിലെ മഴയും തണുപ്പും കൂടാതെ പ്രകൃതിയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളും വാതദോഷത്തെ കോപിപ്പിച്ചിട്ട് വാതപ്രധാന രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു

കേരളത്തിന്റെ പരമ്പരാഗത ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ മാർഗമാണ് മഴക്കാലത്തെ കർക്കടക ചികിത്സ. ഒരു വർഷത്തെ ആറ് ഋതുക്കളായാണു തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശിശിരം, വസന്തം, ഗ്രീഷ്മം, വർഷം, ശരത്, ഹേമന്തം എന്നിവയാണ് ഋതുക്കൾ. രണ്ടു മാസം കൂടുന്നതാണ് ഒരു ഋതു. (കേരളത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥ അനുസരിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വസന്തം, ഗ്രീഷ്മം, വർഷം ആദാനകാലത്തിൽപ്പെടുത്താം. അതായത് ശരീരബലത്തെ കുറയ്ക്കുന്ന കാലമായ ശരത്, ഹേമന്തം, ശിശിരം വിസർഗകാലത്തിൽപ്പെടുന്നു. അതായത് ശരീരബലം മെച്ചപ്പെടുന്ന കാലം. കേരള കാലാവസ്ഥാനുസൃതം, വർഷപ്പഴതു വിസർഗകാലത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു.) ജൂലൈ പകുതി മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് പകുതി വരെയാണ് കർക്കടകമാസം വരുന്നത്.

കർക്കടകമാസത്തിൽ പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ വളരെയധികം വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അത്യുഷ്ണമായ ഗ്രീഷ്മകാലത്തിനു ശേഷമാണ് വർഷപ്പഴതു വന്നുചേരുന്നത്. വേനലിൽ നിന്നു മഴയിലേക്കു മാറുന്നതോടെ ശരീരബലം കുറയുന്നതു വഴി നഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രതിരോധശേഷി കർക്കടകമാസത്തിലെ ചികിത്സയിലൂടെ വീണ്ടെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. കർക്കടക മാസത്തിൽ വാതം, പിത്തം, കഫം ദോഷങ്ങൾക്ക് വൃദ്ധി, ക്ഷയ, സഞ്ചയങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന സമയമാണ്. വാതം, പിത്തം, കഫം എന്നീ ത്രിദോഷങ്ങളുടെ സന്തുലനാവസ്ഥയാണ് ആരോഗ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ശിലകളായി ആയുർവേദം വിവരിക്കുന്നത്. ത്രിദോഷങ്ങൾക്ക് ഭംഗം നേരിടുമ്പോൾ ശരീരത്തെ കീഴ്‌പ്പെടുത്തും. വേനൽക്കാലം, മഴക്കാലം, മഞ്ഞുകാലം തുടങ്ങിയ ഋതുഭേദങ്ങൡ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളും ഇതിനൊരു കാരണമാണ്.

കർക്കടക മാസത്തിലെ മഴയും തണുപ്പും കൂടാതെ പ്രകൃതിയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളും വാതദോഷത്തെ കോപിപ്പിച്ചിട്ട് വാതപ്രധാന രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. പൊതുവേ കാണപ്പെടുന്ന അസ്ഥി സന്ധികളിൽ വരുന്ന വേദന, നീർക്കെട്ട് തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളും കൂടാതെ നാഡീവ്യൂഹത്തെ ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു. വാതാനുബന്ധിയായ രോഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ത്രിദോഷാത്മകമായ രോഗങ്ങളാണ് കർക്കടകമാസത്തിൽ മനുഷ്യശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ശരീരത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ച് ദോഷസാത്മ്യത്തെ കൊണ്ടുവന്ന ആരോഗ്യത്തെ നേടിയെടുക്കുക എന്നതാണ് കർക്കടകമാസത്തിന്റെ പ്രസക്തി.

പ്രകൃതിയിൽ പൊതുവേ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ മനുഷ്യരിൽ രോഗങ്ങൾ കൂട്ടാനായിട്ടു കാരണമായിത്തീരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ സ്വസ്ഥന്മാർക്കും ആതുരന്മാർക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചികിത്സ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ചെയ്യുന്നത് എറ്റലും ഫലപ്രദമാണ്. ശരിയായ ദിനചര്യ, ഭക്ഷണക്രമം, മരുന്നുകൾ, പഞ്ചകർമങ്ങൾ പോലുള്ള ചികിത്സാരീതികളിലൂടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ബലത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും രോഗപ്രതിരോധത്തെ കൂട്ടാനും കർക്കടകമാസത്തിൽ സാധിക്കും.

കർക്കടക ചികിത്സ ഒരു അംഗീകൃത ഡോക്ടറുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ മാത്രം ചെയ്യുക. പഞ്ചകർമ ചികിത്സ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് വീട്ടിൽ നിന്നുതന്നെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനും വഴികളുണ്ട്. വൈദ്യനിർദേശപ്രകാരം വയറിളക്കിയ ശേഷം രസായനം സേവിക്കാം. അതോടൊപ്പം പഥ്യവും ശീലിക്കണം. ആഴ്ചയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ഇലക്കറികൾ കഴിക്കുക. പത്തിലക്കറികൾ എന്നു പ്രസിദ്ധമായ മത്തൻ, കുമ്പളം, ചീര, തകര, ചേമ്പിൻതാള്, ചേന, പയർ, തഴുതാമ, കൂവളം, കൊടിത്തൂവ എന്നിവയുടെ ഇല തോരൻ വച്ചു കഴിക്കുന്നത് ഇക്കാലത്തു നല്ലതാണ്.

കർക്കടക കഞ്ഞി
…………………………..

പണ്ടു കാലം മുതൽ ശീലിച്ചുവരുന്ന ഒരു ആഹാരരീതിയാണ് കർക്കടക മാസത്തിലെ മരുന്നു കഞ്ഞി. പ്രാദേശികമായി ചില വ്യതിയാനങ്ങൾ ഇതിന്റെ നിർമാണത്തിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ത്രിദോഷശമനങ്ങൾ ആയിട്ടുള്ളവയാണ്. കർക്കടക കഞ്ഞി എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ തയാറാക്കാം.

subscribe

സാംക്രമികരോഗങ്ങളും ഹോമിയോപ്പതിയും
ഡോ. മിനി ശ്യാം

Categories:

കൊറോണ വൈറസ് (NCoV) ഭീതി വിട്ടൊഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, വൈദ്യശാസ്ത്ര ലോകം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും. കൊറോണ വൈറസ് മാത്രമല്ല, വൈറസ് പടർത്തുന്ന മറ്റു സാംക്രമിക രോഗങ്ങളും അതിന്റെ ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആരോഗ്യകരമായ ഭാവിക്ക് അനിവാര്യമാണ്.

എന്താണ് സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ ? ലോകാരോഗ്യ സംഘടന (WHO) ഏറ്റവുമധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന, പൊതുവിൽ വികസ്വര രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കു സ്ഥിരം വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന രോഗങ്ങൾ. സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പകർച്ച വ്യാധികൾ എന്നു പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നു മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും വസ്തുവിലൂടെ, മാധ്യമത്തിലൂടെ, മൃഗങ്ങൾ, പക്ഷികൾ, പ്രാണികൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നതിന്റെ ഫലമായി ശരീരസ്രവങ്ങളിലൂടെ പകരുന്ന രോഗമാണ്. പിന്നീട്, ഇതേ രീതിയിൽ പകർത്താൻ കഴിവുള്ളതുമാണ് പകർച്ചവ്യാധിക്ക് കാരണമാകുന്ന രോഗാണുക്കൾ.

വിവിധ തരം സൂക്ഷ്മാണുക്കളാണു സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾക്കു കാരണം. ബാക്ടീരിയ, വൈറസ്, പ്രോട്ടോസോവ മുതലായവയാണ് ഇവയിൽ പ്രധാനം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രോഗങ്ങൾ ആരോഗ്യമേഖലയ്ക്കു വെല്ലുവിളിയായി ഭവിക്കുന്നത് ? വളരെ വേഗത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആരോഗ്യാവസ്ഥയെ സാരമായി ബാധിക്കുകയും അതിലും വേഗത്തിൽ പടരുകയും തന്മൂലം വലിയ അളവിൽ ജനങ്ങളെ രോഗബാധിതരാക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരുപോലെയുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ആയിരിക്കും എല്ലാവരിലും കാണപ്പെടുക. എല്ലാത്തരം രോഗങ്ങൾക്കുള്ളതു പോലെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ പകർച്ചവ്യാധികൾക്കുമുണ്ട്. പക്ഷേ, പകർച്ചവ്യാധികൾ കുറേകൂടി വേഗത്തിലായിരിക്കും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്കു സഞ്ചരിക്കുക. അതുകൊണ്ട്, ഇവയെ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ അത്ര എളുപ്പല്ല. പലപ്പോഴും, ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള മരുന്നുകൾ തിട്ടപ്പെടുത്തി വരുമ്പോഴേക്കും ഇവ അടുത്ത ഘട്ടം കഴിയുകയോ, ഗുരുതരാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയോ ചെയ്യാം. പലപ്പോഴും, പകർച്ചവ്യാധികൾ ഉടലെടുക്കുന്നതു തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായ ലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടി ആയിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച്, വൈറസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ. സാധാരണഗതിയിൽ ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ പ്രദേശങ്ങളിലും സാഹചര്യങ്ങളിലുമാണ് ഇവ പൊട്ടിപുറപ്പെടാറുള്ളത്. കൂടാതെ, അപ്രതീക്ഷിത കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ചും പകർച്ചവ്യാധി ഉണ്ടാകാം. ചില പ്രത്യേക ഭക്ഷണ ശീലങ്ങളും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയിലും ശുചിത്വത്തിലും വരാവുന്ന പാളിച്ചകൾ പകർച്ചവ്യാധികൾക്കു വഴിതെളിച്ചേക്കാം.

ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ തന്നെ മാനവശേഷിയും സാമ്പത്തികഘടനയും പകർച്ചവ്യാധിക്കു തകർക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇന്നത്തെ ചൈനയുടെ ദുരവസ്ഥ. അതുകൊണ്ട്, പകർച്ചവ്യാധിയോ, സാംക്രമിക രോഗമോ പ്രത്യേകിച്ച്, അവ വൈറസ് ബാധ മൂലം ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അതീവ ഗുരുതരമായേക്കാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈറസ് ജന്യ രോഗങ്ങളെ മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. പരിണാമപട്ടികയിലെ ആദ്യ അംഗമായി നമുക്ക് വൈറസുകളെ കണക്കാക്കാം. എന്തെന്നാൽ ജീവന്റെ എല്ലാ അടയാളങ്ങളും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ജീവൻ ഉള്ളവയാണ് വൈറസുകൾ. ഒരു ജീവകോശത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വരണം എന്നു മാത്രം. സാധാരണ ഒരു ജീവകോശത്തിന്റെ ജനിതക ഘടകമായ ഒരു ആർ.എൻ.എയോ, ഡി.എൻ.എയോ ആയിരിക്കും ഒരു വൈറസ്. അമിനോ ആസിഡുകൾ വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ ഒതുക്കി ചിട്ടപ്പെടുത്തി ഇരിക്കുന്ന ഘടനയാണ് ആർ.എൻ.എ/ഡി.എൻ.എ. ഇവ ഒരു ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ ഉടൻ ആയിരക്കണക്കിനു സ്വന്തം ഘടനയുള്ള വൈറസുകളെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കും. ഈ ഘടനയുടെ പ്രത്യേകതകളാകും ഇതു മൂലം ഉടലെടുക്കുന്ന അസുഖത്തിന്റേത്. പലപ്പോഴും, വൈറസുകൾക്ക് മറ്റു സൂക്ഷ്മാണുക്കളെ പോലെ മരുന്നുകൾ ഫലപ്രദമാകാറില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും രോഗാണുക്കളിലേക്കു നേരിട്ടു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശീലം ഉള്ളവ. കാരണം, ശരീര കോശങ്ങളിലെ ആർ.എൻ.എ/ഡി.എൻ.എ ഈ മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗത്താൽ ഹനിക്കപ്പെട്ടേക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് വൈറസ് രോഗങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ ലക്ഷണങ്ങളെ മുൻനിർത്തി അവയ്ക്കുള്ള പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്നത്.

പിന്നെ, ഇതിനുള്ള പോംവഴി ശരീരം തന്നെയാണു കണ്ടെത്തേണ്ടത്. അതായത്, ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധശക്തി കൂട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഇവയെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കു. ഇവിടെയാണു പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകൾ, മരുന്നുകൾ പ്രാധാന്യം നേടുന്നത്. പക്ഷേ, പിന്നെയുമുണ്ട് കെണികൾ, ആജീവനാന്തം പ്രതിരോധം നേടി തരാവുന്നവ എണ്ണപ്പെട്ടവ മാത്രം. ഇതു കൂടാതെ വൈറസുകളുടെ പ്രത്യേകതരം ഘടന ജനിതക പരിവർത്തനങ്ങൾക്കു വളരെയേറെ സാധ്യത ഉള്ളതാണ്. തന്മൂലം പലപ്പോഴും പ്രവചനങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ് വൈറസുകളുടെ പരിണാമവും ആക്രമണവും. അതുകൊണ്ട്, വൈറസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന സാംക്രമികരോഗങ്ങളെ വളരെ വേഗത്തിലും ഫലപ്രദമായും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് വൈദ്യശാസ്ത്ര ലോകത്തിന്റെ വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയും അതിലുപരി കൈയൊഴിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു ഉത്തരവാദിത്വവുമാണ്.

subscribe

പരീക്ഷാപ്പനി എങ്ങനെ നേരിടാം
-ഡോ. മിനി ശ്യാം

Categories:

ജോമോൻ, സ്‌കൂളിലും പള്ളിയിലും മിടുക്കനായി അറിയപ്പടുന്നവൻ. പരീക്ഷയിൽ ഫുൾ എ പ്ലസ് നേടി ഇടവകയുടെ ഫ്‌ളെക്‌സിൽ ഫോട്ടോയും പേരും വരുമെന്നു വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും ഒരുപോലെ പ്രതീക്ഷയർപ്പിച്ച വിദ്യാർത്ഥി. പക്ഷേ, ഓണപ്പരീക്ഷാക്കാലത്ത് ഒരു തലവേദന, മൈഗ്രെയ്ൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നു, ഇപ്പോൾ മോഡൽ പരീക്ഷ ആയപ്പോൾ വീണ്ടും വന്നു അതേ തലവേദന. പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, പഠിച്ചാൽ തന്നെ പരീക്ഷ ഹാളിൽ എത്തുമ്പോൾ എല്ലാം മറന്നു പോകുന്നു, കൈ വിറയ്ക്കുന്നു, തളരും പോലെ. കുട്ടിയും വീട്ടുകാരും ആകെ തളർന്ന അവസ്ഥ.

ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല. പല മാതാപിതാക്കളുടെയും സ്‌കൂൾ അധികൃതരുടെയും സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു പരീക്ഷാക്കാലത്തു കുട്ടികൾക്കിടയിലുണ്ടാക്കുന്ന ഇത്തരം ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങൾ. എപ്പോഴും തലവേദനയായി കാണപ്പെടണമെന്നില്ല. മറിച്ച്, വയറുവേദന, തലകറക്കം, വിശപ്പില്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായ വിശപ്പ്, ഛർദ്ദി, ബോധക്ഷയം, അമിതമായ വിയർപ്പ്, നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂടുക, വായിപ്പുണ്ണ് എന്തിന് അപസ്മാരത്തിന്റെ ഭീകരത വരെ ഈ പറയുന്ന എക്‌സാമിനോഫോബിയ അഥവാ ടെസ്റ്റോഫോബിയ എന്നു ശാസ്ത്രീയമായി അറിയപ്പെടുന്ന പരീക്ഷാപ്പനിക്ക് ഉണ്ടായേക്കാം.

ഉത്കണ്ഠ, ആത്മവിശ്വാസക്കുറവ്, ഉറക്കക്കുറവ്, അകാരണമായ പരാജയഭീതി, ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പറ്റാതെ വരിക, എല്ലാത്തിനോടും താത്പര്യക്കുറവ്, ആസ്വാദ്യകരമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ അതിനു കഴിയാതെ എല്ലാത്തിനോടും ഒരു തരം ഉൾവലിവ്. സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ, മതിയായ കാരണം ഇല്ലാതെ ദേഷ്യപ്പെടൽ, കരച്ചിൽ എന്നീ മാനസിക ലക്ഷണങ്ങളും പലപ്പോഴും ഈ അവസ്ഥയുടെ സങ്കീർണതകൾ കൂട്ടുന്നു. ഒരു ചെറിയ ശതമാനം കുട്ടികളിലെങ്കിലും ഭാവിയിൽ ഡിപ്രഷൻ അഥവാ വിഷാദരോഗത്തിലേക്ക് ഇതു നയിച്ചേക്കാം.

ഇതിന്റെ ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യാം. പരീക്ഷാപ്പനി മാനസികരോഗമല്ല, എന്നാലും തീർച്ചയായും മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യം ആണ്. ഇത് ഏതു പ്രായത്തിലും കണ്ടുതുടങ്ങാം. എന്നാലും ജീവിതത്തിലെ നാഴികക്കല്ലുകൾ എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന, വലിയ പരീക്ഷകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആദ്യം അറിയാൻ സാധിക്കുക. ഉത്കണ്ഠ, ഒരളവു വരെ അത്യാവശ്യം വേണ്ടതു തന്നെ, ജീവിതത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നേറാൻ ഇതു സഹായിച്ചേക്കാം. പക്ഷേ, ചില അവസരങ്ങളിൽ അമിതമായ ഉത്കണ്ഠ മാനസിക പിരിമുറുക്കങ്ങൾ വഴി ഇതുപോലെയുള്ള അവസ്ഥകളിലേക്കു വന്നു ചേരാം. അതുപോലെ തന്നെ ഭയവും അഭികാമ്യം തന്നെ, എന്നാൽ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ഭയം അതായത് ഫോബിയ അതു പാടില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ പലപ്പോഴും കുട്ടി പരീക്ഷയെ അല്ല ഭയക്കുന്നതു മറിച്ചു തോൽവിയെ ആകാം, ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷ എന്ന അളവുകോൽ കൊണ്ട് അവർ അളക്കപ്പെടും എന്ന സംശയം ആകാം.

കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്നു നോക്കാം. ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണം കുട്ടിയുടെ ചുറ്റുമുള്ള വ്യക്തികൾ തന്നെ. രക്ഷകർത്താക്കൾ, അധ്യാപകർ, സമൂഹം ഇവ എല്ലാം ചേർന്നു മനഃപൂർവം അല്ലെങ്കിലും കുട്ടികളെ സമ്മർദ്ദത്തിൽ ആക്കാറുണ്ട്. സ്വന്തം സ്വപ്നങ്ങൾ കുട്ടികളിലൂടെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഇവർ കുഞ്ഞുമനസുകളിൽ ആത്മവിശ്വാസത്തിനു പകരം ഭയം വിതച്ചുകൊടുക്കും. ആവശ്യമുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഈ കുരുന്നുമനസുകളെ സമൂഹം തള്ളിവിടുന്നു. പരസ്യമായി കുട്ടിയെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുക, കുട്ടിയുടെ ഉള്ള കഴിവുകളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ ഇല്ലാത്തവയെ ചൊല്ലി അനാവശ്യമായി വഴക്കു പറയുക, സ്‌നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാതെ എപ്പോഴും കർക്കശമായി പെരുമാറുക ഇവയൊക്കെ ഇത്തരം അവസ്ഥയിലേക്കു കുഞ്ഞുങ്ങളെ എത്തിച്ചേക്കാം. പലപ്പോഴും കുഞ്ഞിന്റെ താത്പര്യങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ടു പോകാൻ അവർ നിർബന്ധിതർ ആയേക്കാം.
ഇവ കൂടാതെ പലപ്പോഴും കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുമുണ്ടാകുന്ന ചില വ്യക്തിഗത കാര്യങ്ങൾ പരീക്ഷാപ്പനിക്കു കാരണമാകാറുണ്ട്. പഠനരീതി തന്നെ അതിൽ പ്രധാനം. അപര്യാപ്തമായ പഠനം പിന്നെ, ഫലപ്രദമല്ലാത്ത പഠനം. പാഠഭാഗങ്ങൾ ഒരു ചിട്ടയില്ലാത്ത കൈകാര്യം ചെയ്യുക, കാര്യങ്ങൾ ഗൗരവത്തോടു കൂടി മനസിലാക്കി പഠിക്കാതിരിക്കുക, കൃത്യമായ ഒരു പഠന പദ്ധതി രൂപീകരിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരിക, പരീക്ഷയുടെ മുൻ ദിവസങ്ങളിൽ ഉറക്കമില്ലാതിരിക്കുക, മനഃപാഠം പഠിക്കാനുള്ള ശ്രമം, പഠിച്ച പാഠഭാഗങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരിക. ഇതു കൂടാതെ, ചില മനഃശാസ്ത്രപരമായ കാരണങ്ങളും ഈ പട്ടികയിൽ ചേർക്കാം. പരീക്ഷകൾ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന തോന്നൽ, നെഗറ്റീവ് ആയ ചിന്തകൾ, സ്വയം വിമർശിക്കുക, ഞാൻ തോറ്റുപോയാൽ എനിക്കുണ്ടായേക്കാവുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ, ബന്ധങ്ങൾ, ലക്ഷ്യമിട്ട മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേഡ് കിട്ടാതിരിക്കുക, എന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല, ഞാൻ തോറ്റുപോകും തീർച്ച, പരാജയഭീതി എന്നിങ്ങനെ നീളുന്നു അനാവശ്യമായ തോന്നലുകളുടെ ഈ പട്ടിക.

subscribe

കുട്ടികളുടെ പോഷണം, ആരോഗ്യം വെല്ലുവിളികളും പരിഹാരങ്ങളും
-ഡോ. മിനി സി. BHMS. MSc (Clinical Nturi.)

Categories:

മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സുന്ദരവും ലളിതവും എന്നും ഓർമകളിൽ മിന്നിമറയുന്നതുമായ ഘട്ടമാണ് കുട്ടിക്കാലം. അതേസമയം, ആരോഗ്യപരമായി ഏറ്റവുമധികം വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കാലം കൂടിയാണ് കുട്ടിക്കാലം. യഥാർത്ഥത്തിൽ, വ്യക്തിജീവിതത്തിന്റെ അടിത്തറ പാകുന്ന സമയം തന്നെയാണ് ബാല്യം. ശാരീരികതലത്തിൽ മാത്രമല്ല, ബൗദ്ധികവും മാനസികവും പിന്നെ, സാമൂഹികവുമായ തലങ്ങളിൽ വ്യക്തിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കു തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് ബാല്യത്തിലാണ്. പക്ഷേ, ഏറ്റവുമധികം വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന സമയവും കുട്ടികാലമണ്. രണ്ടു കാരണങ്ങളാണിതിനുള്ളത്. ഒന്ന്, ആ കാലയളവിൽ കുട്ടിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ കുടുംബത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അവനവനുവേണ്ടി ചിന്തിക്കാനോ പ്രവർത്തിക്കാനോ സാധിക്കില്ല. ജീവശാസ്ത്രപരമായ പല പോരായ്മകളും ബലഹീനതകളും അപൂർണതകളും ആണ് രണ്ടാമത്തെ കാരണം.

‘ഉണ്ണിയെ കണ്ടാൽ അറിയാം ഊരിലെ പഞ്ഞം’ ഒരു ആപ്തവാക്യം തന്നെ. നാളെത്തെ സമൂഹത്തിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളെ ആരോഗ്യത്തോടെ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് സമൂഹത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. സമൂഹത്തിന്റെ ആദ്യഘടകമായ കുടുംബം തന്നെയാണ് ഇത് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തിലാണ് ആരോഗ്യമുള്ള മനസിനു സ്ഥാനം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എങ്ങനെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ആരോഗ്യപരമായി വളർത്തി കൗമാരത്തിലേക്കു കൈ പിടിച്ചു കയറ്റാം എന്നു നോക്കാം. ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്കു പോഷണ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.

ബാല്യകാലത്തെ നമുക്കു ശാസ്ത്രീയമായി മൂന്നായി വിഭജിക്കാൻ പറ്റും. ജനനം മുതൽ രണ്ടു വയസുവരെയുള്ള സമയം ശൈശവം. മൂന്നു മുതൽ അഞ്ചു വയസുവരെയുള്ള ബാല്യത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടം, പിന്നെ അഞ്ചു വയസു മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ് വരെ ഉള്ളത്. ആദ്യത്തെ രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളും ഒരു പരിധിവരെ നല്ല നിലയ്ക്കു പോകാറുണ്ട്. കാരണവും വളരെ വ്യക്തം, ഒരു കുട്ടി ഈ കാലമത്രയും ആഹാരകാര്യത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ ഏകദേശം പൂർണമായും ആശ്രയിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ആഹാരലഭ്യത അതേ രീതിയിൽ ആണെങ്കിലും കുട്ടികൾ സ്‌കൂൾ എന്ന പുതിയ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തോടു പൊരുത്തപ്പെട്ടു തുടങ്ങും. അതോടൊപ്പം സ്വന്തമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും പുതിയ ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ അനുകരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ പുതുമയ്ക്ക് അതിന്റേതായ നല്ല വശവും അതോടൊപ്പം ദൂഷ്യവശങ്ങളും ഉണ്ട്. ഈ പ്രായത്തിൽ സ്ഥിരമായി കാണപ്പെടുന്ന ചില ആരോഗ്യപോഷണ സംബന്ധമായ അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചു പഠിക്കാം. പല തരത്തിലെ പോഷണക്കുറവുകൾ പിൻകാലങ്ങളിൽ സങ്കീർണമായ പ്രശ്‌നങ്ങളിലേക്കു കുട്ടികളെ നയിക്കാറുണ്ട്. ഇതുമൂലം കുട്ടിയുടെ പ്രതിരോധശേഷി കുറയുകയും തന്മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾക്കായി മരുന്ന് ആരായുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട്. ശരിയായ മാത്രയിൽ ലഭിക്കേണ്ട പോഷകഘടകങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ ഒരു കുട്ടി പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം.

subscribe

കർക്കടകം ആയുർവേദം ആരോഗ്യം
-ഡോ. പ്രവീണ അരുൺ

Categories:

ആയുർവേദ വിധിപ്രകാരം മനസിനെയും ശരീരത്തെയും ഒരുപോലെ പരിപാലിക്കേണ്ട സമയമാണ് കർക്കടകം. ശരീരത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ തീർത്ത് അതിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള കാലം. പരമ്പരാഗത ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ മാർഗമാണ് കർക്കടക ചികിത്സ. വാതം, പിത്തം, കഫം എന്നീ ത്രിദോഷങ്ങളുടെ സന്തുലനാവസ്ഥയാണ് ആരോഗ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ശില. ഇതിനു ഭംഗം നേരിടുമ്പോൾ ശരീരത്തെ രോഗങ്ങൾ കീഴ്‌പ്പെടുത്തും. വേനലിൽ നിന്നു മഴയിലേക്കു മാറുന്നതോടെ ശരീരബലം കുറയും. ഇതുവഴി നഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രതിരോധശേഷി സുഖചികിത്സയിലൂടെ വീണ്ടെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ശരീരത്തിലെയും മനസിലെയും മാലിന്യങ്ങളെ തുടച്ചുനീക്കി ജീവിതത്തെ പുതുക്കിപ്പണിയുക കൂടിയാണ് കർക്കടക ചികിത്സയിലൂടെ. ആരോഗ്യകാര്യത്തിലും ആത്മീയകാര്യത്തിലും ഒരു പോലെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു എന്നതാണ് ഈ മാസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. പൊതുവേ പഞ്ഞമാസം എന്നാണ് കർക്കടകം അറിയപ്പെടുന്നത്.

സുഖചികിത്സ
………………………

ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള ദോഷങ്ങളെ അകറ്റാനും മനസിനും ശരീരത്തിനും ഊർജം പകരാനുമാണു സുഖചികിത്സ നടത്തുന്നത്. കൃത്യമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ ശരീരത്തിൽ വർധിച്ചിരിക്കുന്ന ദോഷങ്ങളെ പുറത്തേക്കുതള്ളി ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. പ്രത്യേകിച്ച് അസുഖമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽക്കൂടി ശരീരത്തിന്റെ സ്വാസ്ഥ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഈ ചികിത്സ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അധികം ചൂടും തണുപ്പുമില്ലാത്ത കർക്കടകം, ചിങ്ങം മാസങ്ങളാണു സുഖചികിത്സയ്ക്ക് ഉത്തമം. സാധാരണയായി ഏഴ്, 14, 21 ദിവസങ്ങളിലാണു സുഖചികിത്സ ചെയ്യേണ്ടത്. എത്ര ദിവസം ചികിത്സ നടത്തിയാലും അത്രയും നാൾ പഥ്യം പാലിക്കണം. പ്രധാന പഥ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ബ്രഹ്മചര്യമാണ്. തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം കുടിക്കുക, ലഹരിപദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക, പകലുറക്കവും രാത്രിയിൽ ഉറക്കമൊഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കുക, ശരീരം അധികം ഇളകാതെ വിശ്രമിക്കുക, ദേഷ്യം, കോപം, അസൂയ തുടങ്ങിയ ദോഷവികാരങ്ങൾ അകറ്റുക, പ്രാർഥനയ്ക്കു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക എന്നിങ്ങനെ മനസിനും ശരീരത്തിനും ബാധകമായ പഥ്യങ്ങൾ ഇക്കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുന്നു. വസ്തി, കിഴി, ധാര, പിഴിച്ചിൽ തുടങ്ങിയ ആയുർവേദ ചികിത്സകൾ സുഖചികിത്സയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട്.

ഉഴിച്ചിൽ
………………….

ശരീരത്തിന് ഇളപ്പമുള്ള കാലമായതിനാൽ ഉഴിച്ചിലിനും പിഴിച്ചിലിനും കർക്കടകം നല്ല സമയമാണ്. രക്തയോട്ടം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും മൃതകോശങ്ങളെ പുറന്തള്ളി പുതിയ കോശങ്ങളുടെ വർധനയ്ക്കും ശരീരത്തിലെ വിഷവസ്തുക്കളെ പുറത്താക്കുന്നതിനും ഉഴിച്ചിലും പിഴിച്ചിലും നല്ലതാണ്. ഓരോ പ്രായക്കാർക്കും ഓരോ തരത്തിലാണ് കർക്കടകത്തിലെ ചര്യ. കർക്കടക മാസത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പഞ്ചകർമ ചികിത്സയാണ് കർക്കടക ചികിത്സ. ശരീരത്തിനു താങ്ങായിരിക്കുന്ന ത്രിദോഷങ്ങളുടെ അസന്തുലിതാവസ്ഥയെ പുന:ക്രമീകരിക്കുന്ന ചികിത്സാരീതികളും പഥ്യാഹാരങ്ങളുമാണ് കർക്കടക ചികിത്സയിലുള്ളത്. ആയുർവേദത്തിൽ പഞ്ചകർമങ്ങളെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന വമനം, വിരേചനം, വസ്തി, നസ്യം, രക്തമോക്ഷം എന്നീ ശോധന ചികിത്സകളാണു പ്രധാനം. പഞ്ചകർമ ചികിത്സകൾക്കു മുമ്പായി സ്‌നേഹ, സ്വേദ രൂപത്തിലുള്ള ക്രിയകൾ (പൂർവകർമങ്ങൾ) ചെയ്യുന്നു. ശരീരധാതുക്കളിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങളെ സ്‌നേഹ, സ്വേദങ്ങൾ വഴി പുറത്തെത്തിക്കാൻ കഴിയും. കൂടാതെ ഇലക്കിഴി, അഭ്യംഗം, പിഴിച്ചിൽ, ഞവരക്കിഴി തുടങ്ങിയവയും പൂർവ കർമങ്ങളിൽപ്പെടുന്നു. കർക്കടകത്തിൽ പ്രത്യേകം തയാറാക്കിയ പാത്തിയിൽ കിടത്തി ചെയ്യുന്ന ചികിത്സയാണു പിഴിച്ചിൽ. രോഗമില്ലാത്തവർക്ക് എണ്ണയും കുഴമ്പുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു. രോഗമുള്ളവർക്ക് അവരുടെ രോഗാവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ള ഔഷധങ്ങൾ ചേർത്ത എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ശരീരത്തിന്റെ സൗമ്യഭാവം നിലനിർത്താൻ ഉപകരിക്കുന്ന ഞവരക്കിഴി 14, 21 ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഞവരയരി കിഴിപോലെ കെട്ടി, കുറുന്തോട്ടിക്കഷായവും പാലും ചേർത്തു തിളപ്പിച്ചതിൽ ഇട്ടു വേവിച്ചശേഷം ആ കിഴി മരുന്നിൽ മുക്കി ശരീരം ഉഴിയുന്നു.

തേച്ചുകുളി
……………………….

കർക്കടകത്തിൽ ദിവസേന തേച്ചുകുളി ആയുർവേദത്തിൽ നിഷ്‌ക്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. തേച്ചുകുളി വാതം, ക്ഷീണം എന്നിവ ശമിപ്പിക്കുന്നതിനും ജരാനരകൾ തടയുന്നതിനും കാഴ്ചശക്തി, ദേഹപുഷ്ടി, ദീർഘായുസ്, നല്ല ഉറക്കം, തൊലിക്ക് മാർദ്ദവവും ഉറപ്പും എന്നിവയ്ക്കു കാരണമാകുന്നു. തലയിലും ചെവിയിലും ഉള്ളം കാലിലും പ്രത്യേകമായി എണ്ണ തേയ്ക്കണം. കഫം വർധിച്ചിരിക്കുന്നവരും, ഛർദ്ദിപ്പിക്കുക, വയറിളക്കുക എന്നിവയ്ക്കു വിധേയമായിരിക്കുന്നവരും തേച്ചുകുളി നടത്തരുത്. അജീർണമുള്ളവരും എണ്ണ തേയ്ക്കരുത്. പ്ലാവില, വാതം കൊല്ലിയില, ആവണക്കില, കടുക്കതോട് ഇവയിട്ടു തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം. രാവിലെ തയാറാക്കിയ കർക്കടക കഞ്ഞി, തേച്ചു കുളികഴിഞ്ഞു കഴിക്കാം. പകലുറക്കം പാടില്ല. കൂടുതൽ അദ്ധ്വാനം, വെയിൽ ഒഴിവാക്കണം. ഭക്ഷണം, വിശ്രമം, മൈഥുനം, ഉറക്കം ഇവ ഏറ്റക്കുറച്ചിലില്ലാതെയും മിതമായും അനുവർത്തിക്കേണ്ട കാലമാണ് കർക്കടകം. വ്യായാമം അധികമാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. പനി മുതൽ വയറിളക്കം വരെ നീളുന്ന പകർച്ചവ്യാധികൾ കർക്കടകം എത്താൻവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. നനഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാം. തണുത്ത ഭക്ഷണം പൂർണമായും വർജിക്കണം. എരിവിനും ചവർപ്പിനും മുൻതൂക്കം കൊടുക്കാം. ധാന്യങ്ങളും പയറും കൂടുതൽ കഴിക്കാം. തണുപ്പിൽ വീടിനുള്ളിൽ രോഗാണുക്കളുടെ സാന്നിധ്യം വർധിക്കും. വീടും പരിസരവും പുകയ്ക്കുന്നത് ഇവയെ പുറംതള്ളാനാണ്. ഇതിനായി കുന്തിരിക്കം, ഗുൽഗുലു, അഷ്ടഗന്ധം തുടങ്ങിയ സുഗന്ധവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കാം. മാംസം വർജിക്കണമെന്നില്ലെങ്കിലും ദഹനക്കുറവിന് ഇടയാക്കുന്നതിനാൽ അമിത ഉപയോഗം കുറയ്ക്കണം. മോര് കാച്ചി ഉപയോഗിക്കാം, പക്ഷേ, തൈര് വർജിക്കണം. പകലുറക്കം വിശപ്പു കുറയ്ക്കുകയും ദഹനപ്രക്രിയകളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. മാത്രമല്ല കർക്കടകക്കഞ്ഞിയുടെ പ്രവർത്തനം

subscribe

ഗർഭധാരണവും ആയുർവേദവും
-ഡോ. രമ്യ ജെ. BAMS

Categories:

മാതൃത്വം ദൈവീകമായ അനുഗ്രഹമാണ്. തൈത്തിരീയ ഉപനിഷത് അനുസരിച്ച് ‘പ്രത്യുൽപ്പാദനം’ ജീവജാലങ്ങളുടെ പ്രഥമ സ്വഭാവമാണ്. ഗർഭധാരണത്തിന് തയാറെടുക്കുന്ന സ്ത്രീക്കും പങ്കാളിക്കും നൽകുന്ന മാനസികവും ശാരീരികവുമായ കരുതലും നിർദ്ദേശങ്ങളും ആണ് പ്രീ കൺസപ്ഷണൽ കെയർ. ഗർഭധാരണ പ്രക്രിയാ സമയത്ത് ഇത്തരം കരുതലുകൾ വളരെ ആവശ്യമാണ്.

മാനസിക-ശാരീരിക ആരോഗ്യം
…………………………..

ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഗർഭ അലസലുകളും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ കൊണ്ടുള്ള മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളും ഈ കാലയളവിൽ പങ്കാളികളെ പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകളെ കൂടുതൽ ആശങ്കപ്പെടുത്താറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഗർഭധാരണത്തിനു തയാറെടുക്കുന്നവർക്ക് മാനസികമായും ശാരീരികമായുമുള്ള തയാറെടുപ്പുകൾ അനിവാര്യമാണ്. ഡൌൺ സിൻഡ്രോം, ഓട്ടിസം, സെറിബ്രൽ പാൾസി തുടങ്ങിയ ജന്മ വൈകല്യങ്ങളും ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ മരണവും ഒക്കെ പ്രധാനമായും ഗർഭധാരണത്തിന് തയാറെടുക്കുന്നവർക്കുള്ള പൊതുവായ ആശങ്കകളാണ്.

ക്രമപ്പെടുത്തണം ആർത്തവചക്രം
……………………….

ഗർഭധാരണത്തിന് തയാറെടുക്കുന്ന സ്ത്രീ ആദ്യം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് ആർത്തവക്രമത്തെയാണ്. ആർത്തവക്രമത്തിൽ തകരാറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈദ്യ സഹായം തേടേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. ശരീര ഹോർമോണുകളുടെ വ്യതിയാനങ്ങൾ, PCOS, തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള രോഗങ്ങൾ, എന്റോമെട്രിയോസിസ്, ഗർഭാശയത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന മറ്റു രോഗങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം തന്നെ ഗർഭധാരണത്തെ തടസപ്പെടുത്തുകയോ വൈകിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു.

സ്ത്രീകൾക്ക് ഓവുലേഷൻ അധവാ അണ്ഡവിസർജനം നടക്കുന്ന ദിവസം ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഗർഭധാരണത്തിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അണ്ഡവിസർജനം നടന്നാൽ 12 മുതൽ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അണ്ഡം നിർജീവമാകും, എന്നാൽ, പുരുഷബീജത്തിന് അഞ്ചു ദിവസം വരെ ആയുസുണ്ടായിരിക്കും. 28 ദിവസമായി വരുന്ന ആർത്തവചക്രത്തിൽ 14-ാത്തെ ദിവസമാണ് അണ്ഡവിസർജനം നടക്കുന്നത്. ചിലരിൽ ആർത്തവ ചക്രം 35 ദിവസം വരെയും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും 14-ാത് ദിവസം ശ്രമിക്കുന്ന തരത്തിൽ വേണം ഗർഭധാരണത്തിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തയാറെടുക്കാൻ.

പുരുഷന്മാരും ഭക്ഷണവും
………………………………

ആയുർവേദത്തിൽ ഗർഭധാരണത്തിന് തയാറെടുക്കുന്ന സ്ത്രീയും പങ്കാളിയും ശീലിക്കേണ്ട പ്രത്യേകതരം ഭക്ഷണക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. പുരുഷൻ പ്രത്യേക അനുപാതത്തിൽ നെയ്യ് കഴിച്ച് പഞ്ചകർമ വിധിപ്രകാരമുള്ള ശോധന ക്രിയകൾ ചെയ്യണം എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
പുരുഷന് മധുരരസ ഔഷധങ്ങൾ ഇട്ട് കാച്ചിയ പാലും നെയ്യും കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. പാലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന proteins, Amino acids എന്നിവ ആരോഗ്യമുള്ള ബീജത്തിന്റെ ഉത്പാദനത്തിനും ബീജത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കും സഹായകരമാണ്. ഇത്തരം ആരോഗ്യമുല്ല ബീജം സംയോജിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഭ്രൂണം ആരോഗ്യമുള്ളതായിരിക്കും. ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ശീറശില ഭ്രൂണാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് തന്നെ വികാസം പ്രാപിക്കുന്ന നാഡീ ഞരമ്പ് വ്യവസ്ഥിതിക്കും ഭ്രൂണം വളർന്നു കുഞ്ഞാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന IQ വിനും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. നെയ്യിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജീവകം A, E, Btuyric acid എന്നിവ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഈ സമയങ്ങളിൽ ഞവര അരിയാണ് ഭക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള Ntiric Oxide ഗർഭപാത്രത്തിലേക്കുള്ള രക്തചംക്രമണത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

സ്ത്രീകളും ഭക്ഷണവും
………………………………

സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരുമാസത്തേക്ക് നല്ലെണ്ണയും ഉഴുന്നും നൽകുവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഉഴുന്നിൽ അടങ്ങിരിക്കുന്ന Folic Acid നാഡീ വ്യൂഹങ്ങളുടെ ബലത്തിന് സഹായിക്കും. വ്യൂഹങ്ങൾക്ക് വൈകല്യങ്ങളുണ്ടാകാതെ സംരക്ഷിക്കും. അധികം പുളിരസമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ, പുളിപ്പിച്ചെടുത്ത ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്നിവ ഗർഭധാരണ സമയങ്ങളിൽ വർജിക്കേണ്ടതാണ്. ആർത്തവമുള്ള സ്ത്രീ ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിക്കാനും പുൽമെത്തയിൽ കിടക്കുവാനും അധികമായുള്ള സംസാരം, പകൽ ഉറക്കം എന്നിവ ഒഴിവാക്കുവാനും ആചാര്യന്മാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഈ സമയങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വിശ്രമം അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ സമയം യഥാർത്ഥത്തിൽ അണ്ഡാശയത്തിലുള്ള ഫോളിക്കിളുകൾ പക്വതപെടുന്നതാണ്. ഈ സമയത്തെ വിശ്രമം അണ്ഡാശയത്തിനു കരുത്ത് നൽകുന്നതാണ്, ഇന്ന് പരസ്യങ്ങളിലും മറ്റും പ്രചരിക്കുന്ന സാനിറ്ററി പേഡ് ധരിച്ച് എന്ത് ആയാസമുള്ള ജോലിയും ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് തികച്ചും തെറ്റായ ധാരണയാണ്. ഇത് സ്ത്രീയുടെ ആരോഗ്യത്തെയും ഉത്കൃഷ്ടതയെയും സാരമായി ബാധിക്കുന്നതും ഭാവിയിൽ അണ്ഡാശയ രോഗങ്ങൾക്ക് വഴിവയ്ക്കുന്നതും ഗർഭധാരണത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നതുമാണ്.

subscribe

ചക്രാസനം
-സുധീഷ് ആചാര്യർ

Categories:

ബ്രഹ്മസൂത്രയോഗം

ഓ ജാഗ്രതായുക്തം കർമം യോഗ:
യോഗം ബ്രഹ്മ: അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി

ജാഗ്രതയോടെയുള്ള കർമം ആണ് യോഗം.
യോഗം ബ്രഹ്മം ആകുന്നു. ഞാൻ ബ്രഹ്മം ആകന്നു.

മനസിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ജയിച്ച് ബോധത്തിലെ അജ്ഞാനത്തെക്കൂടി ദുരീകരിക്കുമ്പോൾ സ്വ സ്വരൂപത്തെ ആത്മാവിനെ ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുവാൻ കഴിയുന്നു. ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്നവൻ ആണ് യോഗി. യോഗിയാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശ്രേഷ്ഠൻ.

ചക്രാസനം
…………………….

നട്ടെല്ലിന്റെ വളവ് പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തമമായ ഒരു ആസനമാണ് ചക്രാസനം.

പരിശീലനരീതി
…………………………..

മലർന്ന് കിടന്ന് രണ്ട് കാലുകളും മടക്കി ഉപ്പൂറ്റി പൃഷ്ഠഭാഗത്തിനോട് ചേർത്തുവയ്ക്കുക. രണ്ട് കൈകളുടെയും മുട്ടുകൾ മടക്കി കൈപ്പത്തികൾ ശിരസിന്റെ ഇരു വശങ്ങളിലും തറയിൽ പതിപ്പിച്ചുവയ്ക്കുക. ശേഷം ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് ശിരസും ശരീരവും കൈപ്പത്തിയുടെയും കാൽപാദത്തിന്റെയും ബലത്തിൽ സാവകാശം മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി കൈയും കാലും ശരീരവും കൂടി ഒരു അർധ ചക്രാകൃതിയിലാക്കുക. ഈ നിലയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അഞ്ച് ശ്വാസം എടുക്കുകയും വിടുകയും ചെയ്യുക. അതിനു ശേഷം ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് സാവകാശം ശരീരം താഴ്ത്തി പൂർവസ്ഥിതിയിലേക്ക് വരിക.

പ്രയോജനങ്ങൾ
………………………

ശ്വാസകോശത്തിനും ഹൃദയത്തിനും വികസം കിട്ടുന്നു. നട്ടെല്ലിനെ അയവുള്ളതാക്കി യൗവനത്തെ നിലനിർത്തുന്നു. സർവനാഡികൾക്കും ഉത്തേജനം കിട്ടുന്നു. ദുർമേദസിനെ കുറയ്ക്കുന്നു. ഇടുപ്പു വേദന, ഇടുപ്പെല്ലിന്റ സ്ഥാനഭ്രംശം, നെഞ്ചെരിച്ചിൽ, പുളിച്ചു തികട്ടൽ, ഗ്യാസ് ട്രബിൾ, ദഹനക്കേട്, വാതം, വൃക്ക സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ, നടുവേദന, മുതലായവയ്ക്ക് ഈ ആസനം വളരെയധികം പ്രയോജനകരമാണ്.

subscribe

ജീവിത ശൈലീ രോഗങ്ങളും ഹോമിയോപ്പതിയും
-ഡോ. മിനി സി. BHMS. MSc (Clinical Nutri.)

Categories:

ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം, അതു സ്ത്രീയായാലും പുരുഷനായാലും അവരുടെ ദിനചര്യകളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ശാരീരിക, മാനസിക പിന്നെ സാമൂഹികവുമായ സന്തുലിതാവസ്ഥ, അതാണല്ലോ ആരോഗ്യം. ഇതിനെല്ലാം ഭംഗം വരുമ്പോഴാണ് ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. നിസാരവും വ്യാപകവുമായി കാണപ്പെടുന്ന അമിതവണ്ണത്തിൽ തുടങ്ങി പ്രമേഹം (DIABETES), രക്തസമ്മർദം (BP), ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ, മാനസിക പിരിമുറുക്കങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ അർബുദം വരെ എത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു കൂട്ടം രോഗങ്ങളാണിത്. ഈ രോഗാവസ്ഥകളെ നമുക്ക് ‘ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ’ എന്നു വിളിക്കാം.

ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ നേട്ടങ്ങൾക്കും കോട്ടങ്ങൾക്കും സ്ത്രീ വളരെയേറെ പങ്കു വഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട്, ഇന്നത്തെ ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തെത്തന്നെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഈ വിഭാഗം രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചു തികഞ്ഞ അവബോധവും അറിവും ഉണ്ടാകേണ്ടത് സ്ത്രീകൾക്കു പ്രത്യേകിച്ച് അനിവാര്യമാണ്. വളരെ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ജീവിതശൈലിയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവയ്ക്കു കാരണം. അടുക്കളത്തോട്ടം മുതൽ അടുപ്പിൽ വരെ വന്ന പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ തീൻമേശയിൽ എത്തിയപ്പോൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ വരുമാനത്തിന്റെ നല്ല ഒരു പങ്ക് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾക്കും പതിവ് ലാബ് പരിശോധനകൾക്കുമായി മാറ്റപ്പെട്ടത് എന്തോ നാം മനഃപൂർവം ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയി.

ഏതായാലും, തിരിഞ്ഞുനോട്ടം നടത്തി കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ഒരു അവലോകനത്തിനു വിധേയമാക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ‘YOU ARE WHAT YOU EAT’ എന്ന ചൊല്ല് മനസിലാക്കിയിട്ടു തുടങ്ങാം. നമ്മുടെ ഭക്ഷണരീതി, അതായത് അമിതവും അനാരോഗ്യകരവുമായിരിക്കുന്നു. ഫ്രിഡ്ജിൽ വച്ച ഭക്ഷണം അനാരോഗ്യകരമാണ്. ഹോട്ടലുകളിലെ ഭക്ഷണം പൂർണമായിട്ടല്ലെങ്കിലും കുറെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കാറുണ്ടാകും. പക്ഷേ, പലപ്പോഴും ഹോട്ടൽ ഫുഡിന്റെ രുചിയെ വെല്ലാനായി അമിതമായ കൊഴുപ്പും ടേസ്റ്റ്‌മേക്കേഴ്‌സും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലേ? ഒഴിവുകഴിവ് സമർത്ഥമായി കണ്ടെത്താൻ കഴിവുള്ളവർ ആയതുകൊണ്ടു സ്ഥിരം പല്ലവി കേൾക്കാം, ‘കുട്ടികൾ അതേ കഴിക്കൂ…’ ഇത്തരം ശീലങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ വരുത്തിതീർത്തത് അമ്മയല്ലാതെ മറ്റാരാണ്.

subscribe

യോഗപരിചയം
ഡോ. ലക്ഷ്മി എന്‍ നായര്‍

Categories:
ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനും രോഗനിവാരണത്തിനുമുള്ള പ്രധാന ഉപാധിയായി യോഗ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. യോഗ എന്ന ബ്രഹത് ശാസ്ത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രചാരം ഉള്ള ഘടകം യോഗാസനങ്ങള്‍ ആണ്. പതഞ്ജലി യോഗശാസ്ത്രത്തില്‍ യോഗയുടെ എട്ടു അംഗകളില്‍ മൂന്നാമത്തെയാണ് യോഗാസനങ്ങള്‍. യോഗാസനകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വിശദാംശങ്ങള്‍ ലഭ്യമാകുന്നത് ഹഠയോഗ ഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ ആണ്. ഹഠയോഗയിലുള്ള ആസനങ്ങളെ, അതിന്‍റെ ഗുണമനുസരിച്ചു മൂന്നായി തിരിക്കാം. 1) വിശ്രമത്തിനു വേണ്ടിയുള്ളത് 2) ധ്യാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളത് 3) ശരീര പുഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളത്. മൂന്നു വിഭാഗങ്ങളിലും ഉള്‍പ്പെടുന്ന നൂറുകണക്കിന് യോഗാസനങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവ ചെയ്യുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഈ പംക്തിയിലൂടെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ഈ മാംസം ലളിതവും എന്നാല്‍ വളരെ ഫലപ്രദവുമായ ശവസാനത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാം. ശവാസനം ശരീരത്തിന് പൂര്‍ണ വിശ്രമം ലഭിക്കാനും മലര്‍ന്നു കിടന്നുള്ള യോഗാസനങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കും യോഗനിദ്ര ചെയ്യുവാനും ശവാസനം പ്രയോജനപ്പെടുന്നു. ചെയ്യേണ്ട രീതി.
  • യോഗമാറ്റിലോ, കട്ടിയുള്ള ഷീറ്റിലോ ശരീരഭാഗങ്ങള്‍ നിലത്തു മുട്ടാതെ രീതിയില്‍ മലര്‍ന്നു കിടക്കുക.
  • കാലുകളും കൈകളും നീട്ടിവയ്ക്കുക.
  • കാലുകള്‍ ചെറുതായി അകത്തി, ഉപ്പൂറ്റി അകത്തേക്കും കാല്‍വിരലുകള്‍ പുറത്തേക്കും വരുന്ന രീതിയില്‍ കിടക്കണം.
  • കൈകള്‍ ഇരുവശത്തുമായി, ശരീരത്തില്‍ നിന്നും അല്‍പ്പം അകത്തി, കൈവിരലുകള്‍ അല്‍പ്പം മടക്കിവയ്ക്കുക.
  • കഴുത്തും, തലയും നേരെയോ, ഒരു വശത്തേക്ക് അല്‍പ്പം ചരിച്ചോ വയ്ക്കാം.
  • ശരീരത്തിലെ പേശികള്‍ പൂര്‍ണമായും അയച്ചിടണം. പേശികളോ, സന്ധികളോ ബലമായി ഇരിക്കരുത്.
  • ശരീരത്തെ പൂര്‍ണമായ വിശ്രമാവസ്ഥയില്‍ ആക്കുക.
ശ്വാസക്രമം ശാന്തവും, ദീര്‍ഘവുമായി ശ്വസിക്കുക. ശ്വാസം അകത്തേക്കെടുക്കുമ്പോള്‍ ഉദാരഭാഗം വെളിയിലേക്കും ശ്വാസം പുറത്തേക്കു വിടുമ്പോള്‍ ഉദാരഭാഗം അകത്തേക്കും പോകുന്ന രീതിയില്‍ ക്രമീകരിക്കുക. ശ്രദ്ധ കഴിവതും ശവാസനത്തില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുവാന്‍ ശ്രമിക്കുക. തുടക്കക്കാര്‍ക്ക് അല്‍പ്പം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാകാം. അങ്ങനെയുള്ളവര്‍ ശ്വാസത്തോടൊപ്പമുള്ള ഉദരത്തിന്‍റെ ചലനത്തില്‍ ശ്രദ്ധിക്കാം.