ഇനി ബ്യൂട്ടിആപ്പ് വച്ച് സെൽഫി എടുത്ത് മുഖസൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതിലും നല്ലൊരു Beauty Application Pack വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം. മുഖം വെട്ടിത്തിളങ്ങും.

ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ

  1. റാഗി കഴുകി ഉണക്കിപ്പൊടിച്ചത് – 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ
  2. തേൻ – 1 ടീസ്പൂൺ
  3. പാൽ – 1 ടീസ്പൂൺ

ഉപയോഗിക്കുന്ന വിധം

subscribe