നിരത്തുകളിൽ ഇതിഹാസമെഴുതിയ മഹീന്ദ്ര സ്‌കോർപിയോ വീണ്ടുമെത്തുന്നു. ലുക്കിലും കരുത്തിലും മുന്നിട്ടുനിൽക്കുന്ന നെക്‌സ്റ്റ്-ജെൻ മഹീന്ദ്ര സ്‌കോർപിയോ അടുത്തവർഷം വിപണിയിലെത്തും

നിരത്തുകളിൽ ഇതിഹാസമെഴുതിയ മഹീന്ദ്രയുടെ ജനപ്രിയ മോഡൽ സ്‌കോർപിയോ വീണ്ടുമെത്തുന്നു. ഓൺറോഡിലും ഓഫ് റോഡിലും കരുത്തുതെളിയിച്ച് വാഹനപ്രേമികളുടെ ഇഷ്ടവാഹനമായി മാറിയ സ്‌കോർപിയോ. സ്‌കോർപിയോയുടെ പുതുതലമുറ പുറത്തിറക്കാൻ തയാറെടുക്കുകയാണ് മഹീന്ദ്ര. നിരവധി പുതുമകളോടെയും സവിശേഷതകളോടെയുമാണ് നെക്‌സ്റ്റ്-ജെൻ മഹീന്ദ്ര സ്‌കോർപിയോ നിരത്തിലിറങ്ങുന്നത്. സ്‌കോർപിയോയുടെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് പൂർത്തിയായതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

സ്‌കോർപിയോയുടെ ലുക്ക് നിരത്തിലിറങ്ങുമ്പോൾ അതുവരെയുണ്ടായിരുന്ന വാഹനങ്ങളെ ഏറെ പിന്തുള്ളന്നതായിരുന്നു. പുതുതലമുറ സ്‌കോർപിയോയും രൂപഭംഗിയിൽ ഒട്ടും പിന്നിലല്ല. പുത്തൻ ലുക്ക് മാത്രമല്ല, പുത്തൻ എൻജിനും നെക്‌സ്റ്റ്-ജെൻ മഹീന്ദ്ര സ്‌കോർപിയോയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്.

subscribe